Hubeyb bin Yesaf Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

38

Hubeyb b. İsaf (Yisâf) b. İnebe el-Hazrecî Sahâbî.

Medine’nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazrec’in Cüşemoğullan koluna men­suptur. Medine’deki münafıkların reisi Übey bin Selül’ün kızı Cemîle ile evlendi, bu evlilikten Abdullah adında bir oğlu oldu. Hz. Ebu Bekir’in vefatından sonra onun hanımı Habîbe bint Hârice b. Zeyd ile evlendi. Müslümanlar Bedir Gazvesi için yola çıktıklarında arkadaşı Kays b. Muharriş ile Hz. Peygamber’e gelerek ka­vimlerinin yaptığı bu savaşa katılmak is­tediklerini söylediler; onların henüz İslâ­miyet’i kabul etmediklerini öğrenen Re­sûl-i Ekrem, müşriklere karşı müşrikle­rin yardımıyla savaşamayacaklarını be­lirtince her ikisi de müslüman olup Bedir Savaşı’na katıldı ve büyük yararlılık gös­terdi. Hubeyb ile Kays’ın müslüman olmayıp ganimet almak için savaşmak istedikleri, Resûl-i Ekrem’in bunu kabul etmemesi üzerine Hubeyb’in müslüman olduğu, Kays’ın ise Bedir Gazvesi’nden sonra İslâmiyet’i kabul ettiği de rivayet edilmektedir. Hubeyb’in cesur olduğunu bilen sahâbîler onun savaşa katılmasına sevindiler. Savaşta kendisini omuzundan yaralayan bir müşriki öldüren Hubeyb daha sonra onun kızıyla evlendi. Bedir Gazvesi’nde eğrilen kılıcını Hz. Peygamber’in düzelt­tiği, onun bu kılıçla Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinden Ümeyye b. Halefi ya­raladığı veya öldürdüğü de nakledilmek­tedir. Ehl-i suffe’den olduğu da söylenen Hubeyb Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının yanı sıra Hz. Peygamber’in iştirak ettiği bütün savaşlara katılmış. Hz. Osman’ın hilâfeti dönemin­de (644-656) vefat etmiştir. Onun bir cariyesinden doğan oğlu Abdurrahman’dan olma torunu Hubeyb (ö. 132/749-50) ha­dis râvisidir.

TDV İslâm Ansiklopedisi