Hinmaton Joseph (Şef Joseph) Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Joseph bölgeye yerleşen Amerikalılar’ın kabilesine yönelttikleri saldırılara karşı koydu. Ancak General O.O.Howard’ın kuvvetleri karşısında direneme-yerek kabilesiyle birlikte Kanada’ya doğru çekilmek zorunda kaldı. Albay N.A. Miles’ın kuvvetleri 1 Ekim 1877’de Montana Eyaleti’nde Bear Paw Dağla-rı’nda kabileyi kuşattı. Kendisinden çok güçlü olan düşman karşısında direnemeyeceğini anlayan Joseph teslim oldu. Kabile üyeleri önce Kansas’a, sonra Oklahoma’daki kızılderili yerleşim bölgesine götürüldüler. Burada birçok kabile üyesinin hastalanıp ölmesi Amerikan kamuoyunda tepki uyandırdı. Joseph 150 kabile üyesiyle birlikte Washington’daki Colville kızılderili yerleşim bölgesine gönderildi. Oregon’a dönen diğer kabile üyelerinin yanına, topraklarına dönmek için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. Ölene değin Colville kızılderili yerleşim bölgesinde yaşadı.

Türk ve Dünya Ansiklopedisi