Heidegger – Doğu Batı Yayınları

Annemarie
Gettmann-Seifert – Heidegger ve Hölderlin

Yozlaşmış Bir Çağda
Şairlere Aşırı İhtiyaç

Heidegger, şair Hölderlin’i Alman idealizmini temsil eden
filozoflarla birlikte değerlendirmekten kaçınır.

İdeal, Heidegger’in de benimsediği şiir sanatı ve politikanın
birlikteliği ile gelir.

Heidegger, şiir sanatını pratik ya da politikadan yol
gösteren açığa çıkarma gibi bir söyleme olarak ayırır.

Şiir sanatı, yol gösteren açığa çıkarma tarzında söyleme
olarak, aynı zamanda sürmekte olanın temeli, etkili temellendirilmesidir.

Heidegger bunu yozlaşmış bir çağda şair betimlemesindeki
işleyişle genişletir.

Şiir sanatı, Heidegger’e göre Kaygı’nın temel yapısını
tarihsel ve somut olarak yorumlayan otantik varoluş olur ve bazen bu kaygı kısa
süre için kendi apaçıklığı içinde zaman olarak okunur.

Şairlik anımsamadır, anımsama kurmaktır.

Sanat, daha çok sanat yapıtının kökenidir.

Türkçeleştiren: Metin Bal


Gadamer – Sanat Yapıtının Doğruluğu

İnsan Dasein’ı onun kendisini kendi varlığı yoluyla anlaması
olgusuyla kendini gösterir.

Heidegger varlığın anlamı sorusunu zamanın ufku içinde
tanımladı.

Sözcüğün düz anlamında, sanat bir dünya sezgisidir.

Hakikat, varlığın saf açılmışlığıdır.

Varlık, Heidegger’in dediği gibi kendi soruluşuna karşı
düşmanlığa benzer bir şeydir.

 —

Joseph J. Kockelmans – Heidegger’in Metafor ve Metafizik Üzerine
Düşünceleri

Heidegger, düşünme ve şiirleştirme arasında çok yakın bir
ilişki olduğunu söyler.

Heidegger’e göre düşünme sadece mecazi anlamda bir görme ve
duyma olabilir. Düşünmede görmüş ve duymuş olduğumuz şeylerin gözlerimiz ve
kulaklarımızla fiziksel olarak algılanamadığı doğrudur diyerek devam eder.

Düşünmeyi, duyma ve görmenin bir biçimi olarak
algıladığımızda, duyusal duyma ve görme duyusal alandan duyusal ötesi alana
taşınır. Teknik dilimizde bu tür bir geçişe metafor diyoruz. Böylece
anlaşılıyor ki düşünme bir görme ve duyma olarak ancak metaforik bir anlamda
anlamlandırılabilir.

Duyusal ile duyusal olmayan, fiziksel ile fiziksel olmayan
arasındaki bu farkın yaratılması metafizik dediğimiz şeyin temel özelliğidir.

Düşünme varlığın evinin üstünde kurulur.

“Varlık evi hakkındaki konuşma ev imgesinin varlığa
dönüştürülmesi değildir. Ancak bir gün varlığın özdeğine uygun bir şekilde
ortaya çıkmasını düşünerek bizler ev ve ikamet etmenin ne olduğu hakkında
düşünmeye daha hazır olacağız” (Heidegger).


Dasein olarak insanın konuşmasında yapabileceği tek şey varlığın dilinin
söyleyişinde ortaya çıkan başlangıçta varolan uygunluğu dinlemek ve kendi
konuşmasında ona karşılık vermektir.

Düşüncenin tarihselliği

Düşüncenin tarihin hareket ettiren her bir sözcüğün tarihsel
değeri

Söze geri dönüş

Söz ne söyler…

Türkçeleştiren: Çiğdem Pala MullWalter Biemel – Heidegger’de Şiir ve Dil

Varlık ve Zaman’da geleneksel özne-nesne sorunsalına
neredeyse hiç yer vermemiş ve Dasein kavramı yeni bir insanı anlama yolu
oluşturmuştur.

Logos öncelikle anlaşılabilirliğin anlatımı olarak
tanımlanmıştır.

Heidegger Logos’un sav ve yorumun kökeninde olduğunu söyler.

Logos’ta ifade edilen onun anlamıdır.

Dünyadaki varlığın anlaşılabilirliğinin önemli anlatımı
Logos’ta meydana gelir.

Dil yalnızca Logos’un ifade edilme şeklidir. Dil
aracılığıyla Logos kendisini dünyevi kılar, dil aracılığıyla dünyanın bir
unsuru olur ve dünyada bulunan diğer şeyler gibi muamele görür.

Varlıklara ait doğrunun ortaya çıkarılışının
gerçekleşmesinin sağlayıcısı olarak tüm sanat şiirin özünde…

Hakikatin özü, insan zekâsının kendisini şeylere uygun hale
getirmesi, hem insanın hem şeyin, yaratılışın tanrısal planı temelinde
birbiriyle karşılıklı uyum sapladığı gerçeğiyle / hakikatiyle göz önüne
serilir.

Heidegger sanatı, varlıklara ait hakikatin ortaya
çıkarılışının gerçekleşmesini sağlama olarak tanımlamaktadır.

Sanatın özü şiir

Şiirin özü, içinde varlığın gerçekleştiği, netleştirme yani
doğruyu ortaya çıkarmaktır.

Türkçeleştiren: Yasemin Cina

—-

Kitabın içeriği

Sunuş

ÖzgürAkıok

Giriş Heidegger Bağlamında

Türkçeye Çevirmek-Türkçeyle Düşünmek

Önay Sözer

Varlık ve Görünüş

Martin Heidegger

Kant’ın Varlık Tezi

Martin Heidegger

Sanat ve Uzam

Martin Heidegger

Metafizik ve Sanat Yapıtının Kaynağı

Martin Heidegger

Martin Heidegger’in Sekseninci Doğum Günü Vesilesiyle

Hannah Arendt

Sanat Yapıtının Doğruluğu

Hans Georg Gadamer

Metafor ve Metafizik Üzerine Reidegger

Joseph J. Kockelmanns

Reidegger’de Şiir ve Dil

Walter Biemel

Reidegger’e göre Fenomenolojinin Temel İlkesi

Klaus Held

Reidegger ve Rölderlin: Yoksul bir çağda Şairlere Muhtaciyet

Annema1’ie Gethmann-Siefert

Heidegger ve Alman İdealizmi

Jean-Marie Vaysse

Reidegger ile Marx’ın İlişkisi

Michael Eldred

Otantik Yorumdan Otantik İfşaya Doğru:

Kant ile Heidegger Arasındaki Mesafeyi Aşmak

RudolfA. Makkreel

Heidegger ve Bilimin Yeni İmgeleri

Theodore Kisiel

Heidegger ve Doğa Bilimleri

Catherine Chevalley

Teknoloji ve Güç İstenci Sorusu

Parvis Emad

Eyleme ve Var Olmaya Bırakma: Kaynaksal Praksis Üzerine
Heidegger

Fred. R Dallmayr

HEIDEGGER

Editörler: Özgür Aktok – Metin Bal

Doğu Batı Yayınları

Mart 2005