Harry S. Truman Kimdir, Hayatı, Doktrini (ABD Başkanları)

22

Harry S. Truman. Amerikalı politikacı ve ABD’nin 33. Cumhurbaşkanı (8 Mayıs 1884 Missouri, Lamar – Washington 26 Aralık 1972 1972).

Missouri eyâletinin Lamar şehrinde John ve Martha Truman çiftinin çocuğudur. 1890’da Independence
kasabasına yerleşti. Truman, babasının mâlî sıkıntıları sebebiyle normal bir eğitim göremedi. Yine aynı
sebepten çok istediği Askerî Akademi’ye de giremedi. Birkaç sene demiryolu işçisi ve bankacı olarak
çalıştı. Yirmi iki yaşında tekrar doğduğu eyâlete döndü. Ardından on bir yılını Grandview’de çiftçi
olarak geçirdi. Hayâtın zorlukları geniş bir tecrübe kazanmasına yardım etti. Bu arada Demokrat
Partiye sempati duymaya başladı.

I. Dünya Savaşının başlaması, önüne yeni imkânlar çıkardı. Millî Muhâfız Ordusuna girerek kısa sürede yüzbaşı oldu. Savaş boyunca Fransa’daki Amerikan topçu birliklerinde görev yaptı. Savaştan sonra işçi hareketine yardımcı oldu. 1922’de Jackson Kontluğu Mahkemesi Hâkimliğine seçildi. 1924 ve 1930’da aynı makâmı tekrar elde etti.