Gustav Bauer Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

BAUER, Gustav (1870-1944)

Alman siyaset adamı. Weimar Cumhuriyeti döneminde bakanlık ve başbakanlık yapmıştır.

6    Ocak 1870’te Doğu Prusya’da Darkehmen’de (bugün Litvanya’da Ozersk) doğdu, 16 Eylül 1944’te Berlin yakınında Hermsdorf’da öldü.

Königsberg’de büro işçisi olarak çalışırken, 1895’te Büro işçileri Sendikası’m kurdu ve 1908’e değin başkanlığım yaptı. 1903’te Hür İşçi Sendikaları Merkez İşçi Sekreterliği başkanı oldu. 1908-1918 arasında da iki kez Almanya Sendikalar Genel Komisyonu ikinci başkanlığım yürüttü. 1912 seçimlerinde çoğunluğu elde eden Sosyal Demokrat Parti’nin adayı olarak meclise (Reichstag) seçildi. Ekim 1918’de kurulan son imparatorluk hükümetinde çalışma müsteşarı olarak yer aldı.

1919’da seçilen Kurucu Meclis, Weimar’da toplanarak Friedrich Ebert’i başkanlığa, Philipp Scheide-mann’ı da başbakanlığa getirdi. 11 Ağustos’ta kabul edilen anayasayla da cumhuriyet ilan edildi.

Bauer, Şubat-Haziran 1919 döneminde Scheide-mann hükümetinde çalışma bakanlığı yaptı. Bu dönemde, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Almanya’ nın İtilaf Devletleri’nce ağır koşullarla bir antlaşma yapmaya zorlanması, tüm siyasal partilerin protestolarına neden oldu. Antlaşmayı imzalamak istemeyen Scheidemann’m istifa etmesi üzerine Bauer başbakan oldu. Sosyal Demokrat ve Merkez Partı’nin desteğiyle bir hükümet kurdu. Birkaç ay sonra Demokratlar da koalisyona katıldı. Meclis Almanya’ya dayatılan koşulları kabul etmekten başka seçenek olmadığını görerek antlaşmanın imzalanmasını karara bağladı. Bauer, Alman Cumhuriyeti’nin başbakanı olarak Versailles Antlaşması’m imzaladı. Mart 1920’de muhafazakâr siyaset adamı Wolfgang Kapp’ın darbe girişiminden sonra başbakan yardımcısı dışında tüm hükümet üyeleri Berlin’i terkedince istifa etti. Bauer’ in yerine başbakan olan Hermann Müller hükümeti döneminde de koalisyon sürdü. Bauer, bu hükümette maliye bakanlığı yaptı. 1921’de Kari Joseph Wirth hükümetinde başbakan yardımcısı oldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi