Ana Sayfa Filozoflar Filozof Biyografileri Gunnar Myrdal Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Gunnar Myrdal Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

MYRDAL, Gunnar (1898) İsveçli iktisatçı. Gelişme iktisadının kurucuları arasında sayılmaktadır.

6 Aralık 1898’de Dalarna’da Gustaf’da doğdu. Stockholm Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1927’de doktora derecesi alarak aynı üniversitede öğretim üyesi oldu. 1933-1950 arasında politik iktisat ve maliye profesörü olarak ders verdi. 1932’de İşçi Partisi’nin iktidara gelmesinden bir yıl sonra, iktisadi ve toplumsal konularda hükümet danışmanı oldu ve 1935’te senatör seçildi. 1938’de Carnegie Şirketi’nin, onu ABD’deki zenci sorunu ile ilgili araştırma yapacak bir komisyonun başına seçmesi üzerine ABD’ye gitti ve bu çalışmanın sonunda, 1944’te An American Dilemma: The Negro Problem and Modem Democracy’yi (“Bir Amerikan İkilemi: Zenci Sorunu ve Çağdaş Demokrasi”) yayımladı. Daha sonra İsveç’e dönerek yeniden siyasete atıldı. 1945-1947 arasında ticaret bakam olarak görev aldı. 1947’de Birleşmiş Milletler Avrupa İktisadi Komisyonu’nun yönetimine getirildi. 1953’te bu komisyonun başkanı olarak Güney Asya’ya yaptığı bir yolculukta, tanık olduğu yoksulluktan etkilenerek gelişme sorunuyla ilgilenmeye başladı ve 1957’de, alanında önemli kitaplardan biri olarak kabul edilen Asian Drama: An Inquiry Into the Poverty of Nations (“Asya Dramı: Ulusların Yoksulluğunun Sorgulanması”) için çalışmaya başladı. 1960-1967 arasında Stockholm Üniversitesi’nde uluslararası iktisat profesörü olan Myrdal, 1974’te Nobel İktisat Ödülü’nü aldı.

Myrdal, 1930’da İsveççe olarak yayımlanan The Political Element in the Development of Economic Theory’At (“İktisadi Kuramın Gelişmesinde Siyasal Öğe”) hem iktisadi düşüncelerin çözümlenmesinde, hem de iktisadi araştırmalarda kullanılacak yöntem konusunda, akademik çevrelerde geniş etki yapan görüşler ileri sürmüştür. Ona göre, iktisadi düşünce tarihinin incelenmesinde, iktisadi kuramın arkasındaki felsefi sistemin, kuramı, açıklamaları ve varılan sonuçlan nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak özel önem taşımaktadır. Ancak, iktisadı, değer yargılarından arındırmaya çalışmak ve felsefi ve siyasal önyargılarla bağlantılı olan her görüşe karşı çıkmak anlamsızdır. Myrdal’a göre iktisat zorunlu olarak değer yargılarını içermektedir. Tarafsız bir toplumsal bilim hiçbir zaman olmamıştır, mantıksal nedenlerle olamaz da.

Keynes’in General Theory of Employment, Inte-rest and Money (“İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Kuramı”) adlı kitabından beş yıl önce yayımlanan ve kimi iktisadi düşünce tarihçilerince General Theory’
nin habercisi sayılan Sveriges vdg genom penningkri-sen adlı kitabında ilk kez, bekleyişlerin iktisadi kuramdaki önemine dikkat çekmiş, bekleyişin ger-çekleşenden ayırt edilmesi gereğini vurgulayarak, geleceği geçmişten farklı görmeyen statik yaklaşımdan uzaklaşmıştır. Myrdal’a göre, yatırım kararlarını alan işverenler, tüketim talebini belirleyen tüm gelir sahipleri içinde küçük bir kesim olduğundan, tasarruf ve yatırımın ex ante eşitliği rastlantısaldır, tasarruf ve net yatırım ancak ex post eşitlenebilir. Myrdal, ex ante ve ex post kavramsallaştırması ile, tasarruf, yatırım ve gelirin birbirleriyle bağlantısı ve bunların fiyatlar üzerindeki etkisi konusunda iktisadi kuramdaki belirsizliği gidermeye çalışmıştır.