George Meany Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MEANY, George (1894-1980)

ABD’li sendikacı. Amerikan sendikal hareketinin birleştirilmesine çalışmıştır.

16 Ağustos 1894’te New York’ta doğdu, 10 Ocak 1980’de Washington’da öldü. Yerel bir sendikanın başkanlığını yapan su tesisatçısı bir babanın oğluydu. Babasının mesleğini sürdüren Meany, 15 yaşında öğrenimini yarıda bırakarak bir su tesisatçısının yanına çırak olarak girdi. 1922’de yerel bir su tesisatçıları sendikasının ticari işler sorumlusu oldu. Bu görevi 12 yıl sürdürdükten sonra 1 milyon işçiyi temsil eden Ne w York Eyaleti İşçi Federasyonu başkanlığına seçildi. 1940’ta AFL’nin (American Fe-deration of Labor-Amerikan İşçi Federasyonu) mali sekreteri oldu.

II.Dünya Savaşı sırasında Savaş İşçi Kurulu üyeliği yapan Meany 1945’te AFL’nin komünist olarak nitelendirdiği Dünya Sendikalar Federasyonu’ na katılmasına karşı çıktı. Savaş sonrasında ICFTD’ nin (International Confederation of Free Trade Unions-Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurulmasına katkıda bulundu ve 1951’de ICFTD’nin yürütme kurulu üyeliğine seçildi.

Sendikal hareket içinde giderek güç kazanan Meany, 1952’de AFL’nin başkanlığına getirildi. Başkanlık süresince AFL’nin, ABD’nin diğer büyük işçi örgütü olan CIO (Congress of Industrial Organization -Sınai Örgütlenme Kongresi) ile birleşmesi için çalıştı. 1955’te bu iki federasyonun birleşmesiyle oluşturulan AFL-CIO’nun başkanlığına seçildi. Başkanlığı sırasında işçilerin siyasal mücadeleye katılmalarına karşı çıkarak hükümete yardımcı olmalarını istedi ve soğuk savaş döneminde radikal sendikacıların baskı altına alınmasına yardımcı oldu. 1958’de yeniden AFL-CIO’nun başkanlığına seçilen Meany, ertesi yıl ICFTD’nin başkan yardımcılığına getirildi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi