Georg Misch Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MISCH, Georg (1878-1965)

Alman, filozof. Dilthey düşüncelerinden kaynaklanan yaşam sorunlarını konu edinen bir görüşü geliştirmeye çalışmıştır.

5    Nisan 1878’de Berlin’de doğdu, 10 Haziran 1965’te Göttingen’de öldü. Berlin ve Göttingen üniversitelerinde felsefe öğrenimi gördü. 1919’dan sonra Göttingen Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görevini sürdürdü. 1939-1946 arasında İngiltere’de, değişik üniversitelerde, felsefe okuttu.

Misch’in felsefeyle ilgili düşünceleri Dilthey’in öğretisinden kaynaklanır. Yaşamı boyunca sürdürdüğü çalışmalarıyla bu öğretinin başlıca savunucusu ve yayıcısı olmuştur. Üzerinde durduğu konular yaşam felsefesi, tinsel bilimlerin içerik ve gelişimi, felsefeyle insan yaşamı arasında bağlantı, görüngübilim ve düşünce kuramlarıdır. Ona göre insanın anlaşılması Dilthey’in tinsel bilimlerde geliştirdiği yöntemin uygulanmasına bağlıdır.

•    YAPITLAR (başlıca): Die Idee der Lebensphilosophie in der Theorie der Geisteswissenschaften, 1924, (“Tinsel Bilimler Kuramında Yaşam Felsefesi Düşüncesi”); Der Weg in die Philosophie, 1926, (“Felsefeye Giden Yol”); Lebensphilosophie und Phanomenologie, 1930, (“Yaşam Felsefesi ve Görüngübilim”); Wom Lebens- und Gedan-kenkreis Wilhelm Dilthey, 1947, (“Wilhelm Dilthey’in Yaşam ve Düşünce Çevresi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi