Fraternité (Felsefe Sözlüğü)

26

felsefe2.png” border=”0 Fraternité; “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” anlamına gelen Fransızca söz,1789 Fransız burjuva devriminin sloganıdır. Eski Fransız Frank’ının arkasında yazılı olan olan bu söz, bugün Fransız Avrosu’nda da yazılıdır. Ayrıca İttihat ve Terakki cemiyetinin sloganı olan “Hürriyet (Özgürlük), Müsavat (Eşitlik), Uhuvvet (Kardeşlik)” kavramlarıyla benzer anlamlara gelmektedir.