Edward Sapir Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

27

SAPIR, Edward (1884-1939) Alman asıllı ABD’li dilbilimci ve antropolog. Amerikan Dilbilim Okulu’nun temsilcilerindendir.

26 Ocak 1884’te Almanya’da Pomeranya bölgesinde Lauenburg’da (bugün Polonya’da) doğdu, 4 Şubat 1939’da ABD’nin Connecticut Eyaleti’nde New Haven’da öldü. Dindar bir Yahudi ailesinin oğluydu. Ailesi, o beş yaşındayken ABD’ye göç ederek önce Virginia Eyaleti’nde Richmond’a daha sonra New York kentine yerleşti.Sapir,ortaöğrenimini New York’un en gözde özel okullanndan biri olan Horace Mann Okulu’nda burslu öğrenci olarak tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi’ne girdi. Bu okulda bir süre Germen ve Sami dilleri üzerine öğrenim gördükten sonra, ünlü ABD’li antropolog Boas’ın etkisiyle antropoloji ve dilbilim konularına yöneldi; Amerikan yerlilerinin yazıya geçirilmemiş dilleri, özellikle de ABD’nin batısında konuşulan Yana, Paiute Takelma, Chinook gibi yerli dilleri üzerine çalışmaya başladı.

1904’te lisans, 1905’te lisansüstü öğrenimini ve 1907’de doktorasını tamamlayan Sapir, 1907-1908 yıllarında Berkeley’deki California Üniversitesi’nin yeni kurulan Antropoloji Bölümü’nde ABD’li antropolog Alfred Kroeber’in araştırma asistanı olarak çalıştı. Ardından 1910’a değin iki yıl Pennsylvania Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak bulundu. Bu dönemde ağırlıklı bölümünü yazıya geçirilmemiş yerli dillerinin oluşturduğu dilbilim incelemelerini sürdürdü.

1910’da Ottawa’daki Kanada Ulusal Müzesi Antropoloji Bölümü yöneticiliğini üstlendi. 1925’e değin sürdürdüğü bu görevi sırasında etnolojik alan çalışmalarına ağırlık verdi. 1925-1931 arasında Chicago Üniversitesi’nde yeni kurulan Antropoloji Bölümü’nde ders veren Sapir, 1931’de profesör olarak Yale Üniversitesi’ne geçti. Kısa bir süre sonra bu üniversitede Antropoloji Bölümü’nü kurdu ve ölümüne değin burada öğretim üyesi olarak görev yaptı.