Charles F. Hockett Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

28

HOCKETT, Charles F. (1916 – 3 Kasım 2000)

ABD’li dilbilimci ve antropolog. Amerikan Yapısalcılık’ı olarak bilinen dilbilim akımının temsilcilerindendir.

17    Ocak 1916’da Ohio Eyaleti’nde, Columbus’ da doğdu. Ohio Eyalet Üniversitesi’ni bitirdikten sonra öğrenimini 1936-1938 arasında Yale Üniversitesi’nde sürdürdü. 1939’da antropoloji alanında doktorasını verdi. 1946’dan sonra Cornell Üniversitesi’nde dilbilim ve antropoloji dersleri vermeye başladı. Ayrıca Indiana ve Chicago üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. Halen Cornell Üniversitesi Çağdaş Diller Bölümü’nde öğretim üyesidir.

1920’lerde Bloomfield, Sapir ve Boas gibi dilbilimciler tarafından kurulan Amerikan Yapısalcılık’ı adlı dilbilim akımının, 1950’ler ve 1960’lardaki, en önemli temsilcilerindendir. Bloomfield gibi o da dili anlam boyutundan bağımsız olarak ele almıştır. Çalışmalarını daha çok dilin yapısı ve gelişimi, ses düzeni, dilin insan-doğa ilişkisi üzerindeki etkileri ve etnoloji konularında yoğunlaştırmış ve Noam Chomsky ile Morris Halle’in birlikte geliştirdikleri üretici sesbilim (generative phonology) yaklaşımının karşısında yer almıştır. Amerikan dilbiliminin eleştirel bir tarihi niteliğindeki The State of the Art (“Sanatın Durumu”) adlı yapıtı, Chomsky-Halle sesbiliminin (fonoloji) eleştirisini içerir.

•    YAPITLAR (başlıca): A Manual of Phonology, 1955, (“Sesbilimin Elkitabı”); A Course in Modem Linguıstics, 1958, (“Çağdaş Dilbilim Üzerine Bir Ders”); Language, Mathematıcs and Linguistics, 1967, (“Dil, Matematik ve Dilbilim”); The State of the An, 1968, (“Sanatın Durumu”); Man’s Place in Nature, 1973, (“Doğada İnsanın Yeri”); The View from Language; Selected Essays, 1977, (“Dil Gözüyle Bakmak; Seçme Denemeler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi