Carolus Linnaeus Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LİNNAEUS, Carolus (1707-1778)

isveçli doğa bilgini. Bitkilerde eşeyliği temel alan sınıflandırmanın ve doğa-bilimlerinde ikili adlandırma sisteminin öncülerindendir.

23 Mayıs 1707’de Smâland bölgesindeki Södra Râshult’ta doğdu, 10 Ocak 1778’de Uppsala’da öldü. Önceleri Carl Linne, soyluluk unvanı aldıktan sonra Carl von Linne olan adını çağının geleneğine uyarak Latince’ye dönüştüren Carolus Linnaeus, küçük bir köy papazının oğluydu ve babasının aşıladığı doğa sevgisi yaşamına yön veren temel güdülerden biri oldu. Matematik, doğabilimleri, edebiyat ve klasik dillere ağırlık veren temel eğitimini aldıktan sonra, 1727’de Lund Üniversitesi’nde tıp öğrenimine başladıysa da, fen derslerinin düzeyini yeterli bulmadığından ertesi yıl Uppsala Üniversitesi’ne geçti. Bu üniversitede hiç değilse zengin bir botanik bahçesi ile yönelimini destekleyecek birkaç hoca bulan ve özlemini duyduğu botanik çalışmalarına başlayan Linnaeus, 1730’da, botanik derslerini veren Olof Rudbeck’ in yardımcılığına getirildi. 1732’de Laponya’nın bitki örtüsünü incelemek üzere Uppsala Bilim Derneği’nce gönderildiği uzun bir inceleme gezisinde yüzlerce bitki örneği derledi. İki yıl sonra İskandinavya’da yeni bir geziye çıkan, 1735’te Hollanda’ya giderek Harderwijk Üniversitesi’nden tıp doktorasını alan ve 1738’e değin bu ülkede kalan Linnaeus, inceleme gezilerinin sonuçlarını da içeren bazı çalışmaları yayımladığı ve dönemin ünlü bilim adamlarıyla dostluk kurduğu o yıllarda başarılı bir botanikçi olarak tanınmaya başladı. 1736’da İngiltere’ye, 1738’de Fransa’ya giderek Fransız botanik bilginleri Jussieu kardeşlerle tanıştı; aynı yıl İsveç’e dönerek evlendi ve Uppsala Üniversitesi’nde tıp profesörlüğüne atandığı 1741 yılma değin Stockholm’de serbest hekimlik yaptı. 1742’de aynı üniversitede botanik kürsüsüne kavuşan ve ölümünden birkaç yıl öncesine değin öğretim görevini sürdüren Linnaeus, 1759’dan sonraki çalışmalarını, kendisi gibi botanikçi olmayı seçen oğluyla birlikte yürüttü. 1747’de saray hekimliğine getirilen, 1762’de soyluluk unvanı aldıktan sonra Cari von Linne adını kullanan Linnaeus, birçok bilimsel kuruluşun, bu arada Fransız Bilimler Akademisi’nin yabancı üyeliğine seçilmiş, kurucuları arasında yer aldığı İsveç Bilimler Akademisi’nin de ilk başkanlığını üstlenmiştir.