Brand Blanshard Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

BLANSHARD, Brand (1892 – 19 Kasım 1987)

ABD’li felsefeci. Çağdaş analitik felsefe içinde idealist bir usçuluğu savunmuştur.

27 Ağustos 1892’de Fredericksburg’da doğdu. Michigan, Columbia, Oxford ve Harvard î üniversitelerinde okudu. Michigan Üniversitesi ve Swarthmore College’da ders verdi. Yale Üniversitesi’nde önce profesör sonra bölüm başkanı oldu.

1939’da yayımladığı başyapıtı The Nature of Thought’ta (“Düşüncenin Doğası”) felsefe ve ruhbilimin ortak konularından algı sorunu, doğruluk ve ideleri ele aldıktan sonra idealist bir metafizik kuram ortaya attı. Blanshard bu kitapta özellikle deneyci geleneğe bağlı çağdaş düşünürlerin kuramlarını eleştirmiş ve yadsımıştır. Bu eleştirilerden çıkarsadığı sonuç, tümelliğin en temel algılarımızı da içererek bütün düşünceye yayıldığıdır. Ona göre, çağdaş felsefe sorunları da idealist geleneğe özgü öğretiler açısından ele alınmalıdır. Doğruluk konusunda idealist eğiliminin içerdiği, tutarlılığa (coherence) dayanan bir kuram geliştirmiştir, “içsel ilişkiler”, “somut tümellik” ve “somut zorunluluk” gibi kavramlar ortaya atan Blanshard bunlara dayanan bir idealist ve usçu dizge kurmuştur. Ahlak konusunda erekselci bir yaklaşımı yeğlemiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): The Nature of Thought, 1939, (“Düşüncenin Doğası”);7?e<îson and Goodness, 1961, (“Us ve İyilik”); Reason and Analysis, 1962, (“Us ve Çözümleme”).•    KAYNAKLAR: E. Nagel, Sovereign Reason, 1954.Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi