Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in İdamı

32

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyin İdamı

1915 yılı 9 Nisan’nda Boğazlıyan Kaymakamı olan Kemal Bey, Ermeni sorunuyla ilgili, görülerek Harp Divanı kararıyla İstanbul’da idam edildi. Birinci Dünya Savaşı içinde Doğu Anadolu’da Rus işgalinden yararlanan Hatisyan ve benzeri Ermeni şakiler Türkler’e karşı kanlı bir kıyım uygulamıştı. Bölgede bağımsız Ermenistan kurulmasına yönelik şiddet hareketlerine karşı İttihat ve Terakki’nin uyguladığı politika ve zorunlu göç, Mütareke’den sonra İtilaf Devletleri’nin baskısıyla soruşturma konusu yapıldı.

Eski Boğazlıyan Kaymakamı’nın olaylardan tek sorumlu gibi idam edilmesi İstanbul’da 10 Nisan’da yapılan büyük gösterilerle protesto edildi. Kemal Bey’in cenazesi 11 Nisan’da halk tarafından büyük bir törenle toprağa verildi.