Hatay’ın Anavatan’a Katılması Tarihi, Kısaca, Hakkında Bilgi

7 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 3711 sayılı yasayla Hatay İli Türk sınırları içine alındı. Aynı yasayla Hatay İli valiliğine Emniyet Genel Müdürü ve Hatay Egemenlik Cemiyeti Genel Sekreteri Şükrü Sökmensüer getirildi. Ocak ayı başlarında Hatay konusunda, uluslararası koşulların da dayatmasıyla Fransa ile ilişkilerimiz olumlu bir yola girdi. Hatay'ın Türkiye'ye katılacağının ilk işareti, Tayfur Sökmen ve Dr....

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir, Tarihi, Önemli Maddeleri, Hakkında Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması. I. Dünyâ Savaşı sonunda Osmanlı Devletiyle İtilâf Devletleri arasında imzâlanan mütâreke (30 Ekim 1918). ABD'nin Ocak 1917'de savaşa katılmasıyla I. Dünya Savaşı'nın sonucu belli oldu. Bulgaristan, 15 eylül 1918 günü başlayan Fransız saldırısı sonunda Makedonya Cephesi'nde kesin yenilgiye uğrayarak 29 eylül 1918'de Selanik'te, Ateşkes Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Ardından, 4-5 ekim 1918 gecesi Almanya, İsviçre Hükûmeti'nin aracılığıyle ateşkes için...

Nyon Antlaşması Nedir, Kısaca, Hakkında Özet Bilgi

Nyon Antlaşması 18 Eylül 1937 tarihinde Nyon Antlaşması TBMM'de onaylandı. Akdeniz'de korsanlık hareketlerine karşı alınacak tedbirlerle ilgili antlaşmaya imzalayan ülkeler şunlardı:.Türkiye, İngiltere, Fransa, SSCB, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Mısır, Arnavutluk.

Cuma Tatili Ne Zaman Kaldırıldı, Cuma Tatilinin Pazara Alınması

27 Mayıs 1935 tarihinde 2739 sayılı kanunla hafta tatili Cuma'dan Pazar'a çevrildi; dini bayramlar yanında milli bayram günleri tespit edildi. Daha önce İslam geleneğine bağlı olarak hafta tatili cuma günleri yapılıyordu. Hafta tatili pazar olan ülkelerle ilişkiler, yolculuk tarifeleri, ticaret gibi alanlarda bu yüzden birçok karışıklıklar meydana geliyordu. Kanunla pazar gününün tatil günü olarak kabul edilmesi toplumsal ve ekonomik yaşamı...

İzmir Suikastı Kısaca, Özet, Hakkında Bilgi

İzmir Suikastı 15 Haziran 1926 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast düzenlediği belirlendi. Suikastı olayla ilgili motorcu Şevki, İzmir Valisi Kâzım Paşa'ya (Dirik) ihbar etti. Suikastçılar kente gelecek olan Cumhurbaşkanı'na karşı düzenlenen hareket Cumhuriyet rejimini, izlenen politikayı ve gerçekleştirilen devrimleri hedef alıyordu. Sanıklar İzmir'de İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Ziya Hurşit ve arkadaşları İzmir'de idam edildi. Suikastla ilgili görülerek Ankara'da yargılanan İttihat...

Cumhuriyetin İlanı Tarihi, Özet, Kısaca, Hakkında Bilgi

TBMM'nin çalışmalarında Mustafa Kemal Paşa'nın yönetimindeki Müdafaa-i Hukuk grubu etkiliydi. İkinci Grup adı verilen muhalefet ise zaman zaman yönetime sert direnişler gösteriyordu. İkinci Grup, askeri zaferi izlemesi beklenen yenilik hareketlerine karşı çıkıyordu. Bu yoldaki gelişmelere engel olmak ve Mustafa Kemal'i siyasi yaşamdan uzaklaştırmak için 5 yıl bir seçim bölgesinde oturmamış adayların seçilmesini önleyecek olan ve doğrudan doğruya Mustafa Kemal'i...

Bozkurt Davası Nedir, Özeti, Hakkında Bilgi

Bozkurt Davası 2 Ağustos 1926 Tarihinde Adalar Denizi'nde Sığrı açıklarında Bozkurt adlı Türk vapuru ile Fransız Lotüs Gemisi çarpıştı. Çarpışmada 8 Türk vatandaşı öldü. Fransız gemisi İstanbul Limanı'na geldi, iki geminin kaptanları aleyhinde Türk Adliyesi'nde dava açıldı. Bu olay Fransa ile Türkiye arasında gelişen bir hukuk sorunu yarattı. Türk mahkemesinin Lotüs kaptanını tutuklamaya ve davaya yetkili olup olmadığı tartışıldı. Lahey...

Tan Gazetesi Olayı, Baskını, Kısaca Hakkında Özet Bilgi

4 Aralık 1945 tarihinde Beyazıt'ta toplanan üniversiteli öğrenciler, Cağaloğlu'na doğru yürüyüşe geçtiler. ABC Kitabevi, La Turquie (Fransızca Gazete), Görüşler Dergisi, Yeni Dünya Gazetesi, Berrak Gazetesi ve Tan Gazetesi'ne saldıran göstericiler, büyük hasar oluşturdular. Olaylar sonunda Tan Gazetesi'nin rotatifi parçalandı, dizgi makineleri bir daha kullanılamayacak duruma geldi. Olayların başlamasına Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanin'deki “Kalkın Ey Ehli Vatan” başlıklı, muhalefeti hedef...

Avarlar Kimdir, Kısaca Hakkında Bilgi

Avarlar Çinlilerin Juan-Juan dedikleri eski Türk kavmi. Mançurya'dan Turfan'a uzanan steplerde göçebe olarak yaşıyorlardı. 407-553 yılları arasından bir devlet kurdular. Altıncı yüzyılda Avrupa'ya akın eden bir bölüm Avarlar, 619 ve 626 yıllarında İstanbul'u fethe çalıştılar. Bulgaristan'a girdiler. İtalya'yı tehdit ettiler. 788'de Bavyera'ya ulaştılar. Frank ve Lombard kralı Şarlman, 791'de Tudun Kağan'a hücum etti, hazinesini eline geçirdi ve Avarları katolik olmaya...

Soyadı Kanunu – Yasası Nedir, Ne Zaman Çıkarıldı,

Soyadı Yasası 16 Haziran 1934 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının öz adlarından başka bir de soyadına sahip olmasıyla ilgili yasa kabul edildi. Medeni Kanun'da soyadı ile ilgili hükümler vardı. Bundan dolayı soyadı almayı kanun kapsamına almak, soyadlarını nüfus kütüklerine işlemek, herkes için bu ad üzerinde tasaruf hakkı tesbit etmek gerekiyordu. Soyadı Kanunu ile bunlar gerçekleşti. Aynı adı taşıyan kişilerin birbirinden ayrılması, kişilerin...

Halifeliğin Kaldırılması, Nedenleri, Tarihi, Hakkında Bilgi

Osmanlı Padişahları, Yavuz Sultan Selim'den itibaren halife unvanını alarak dünyadaki bütün Müslümanların yöneticisi sayıldı. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 1 Kasım 1922'de TBMM, saltanat ile halifeliği birbirinden ayırdı. Vahdettin'in 16 Kasım 1922'de hayatını tehlikede gördüğünü bildirerek bir Ingiliz zırhlısıyla, Türkiye' den ayrılması, üzerine TBMM Ab- dülmecit Efendiyi siyasal hiçbir sıfatı bulunmamak üzere halife seçti. Nedenleri Cumhuriyetin ilanını izleyen aylarda yeni yönetime muhalif çevrelerin Halife'yi...

Lozan Barış Antlaşması Tarihi, Kısaca, Özeti, Hakkında Bilgi

Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1924 tarihinde İsviçre'nin Lozan Kenti'nde sürdürülen barış görüşmeleri tamamlandı. Antlaşmayı Türkiye adına Dışişleri Bakanı İsmet Paşa imzaladı. 20 Kasım 1922'den 7 Şubat 1923'e kadar süren ilk görüşmelerde Türkiye'ye zorla kabul ettirilmek istenen barış şartları İsmet Paşa tarafından reddedilmişti. Bu görüşmelerde Edirne'nin bir mahallesi sayılan Karaağaç, Türk nüfusun çoğunlukta bulunduğu ve petrolleriyle önem taşıyan Musul, Yunanlıların savaş...

Mondros Mütarekesi Nedir, Kısaca, Özeti, Hakkında Bilgi

30 Kasım 1918 Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaş'ına son veren Mütareke'yi Limni Adası'nın limanı olan Mondros'ta imzaladı. Limanda Agamemnon zırhlısında Osmanlı devleti adma Bahriye Bakanı Rauf Bey'in (Orbay) katıldığı görüşmelerde İtilaf Devletleri'ni Akdeniz'deki İngiliz filosunun komutanı visamiral Calthorpe temsil etti. Sürekli ve adil barışı sağlamak için ABD Başkam Wilson'un öne sürdüğü ilkelere karşılık Mondoros Mütarekesiyle Osmanlı Devleti'ne oldukça ağır hükümler...

Ağır araç Nedir Ne Demek, Hakkında Bilgi

Ağır araç nedir? Ağır vasıta

Altın saat Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Altın saat nedir? İzlenme oranının en çok olduğu vakit, prime time

Dokuyuş Nedir? Dokuyuş Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "dokuyuş" ne demek?1. Dokumak eylemi ya da biçimi

Diyet Nedir? Diyet Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "diyet" ne demek?1. Perhiz, rejim. 2. İslam hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu akçe Cümle...

Hüseyin Özkan Anka -heykeltraş- Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ÖZKAN, Hüseyin (1909 - 13 Eylül 2001) Türk, heykelci. Güçlü bir teknikle yaptığı anıtsal heykelleriyle tanınmıştır. Hüseyin Özkan Anka Dumurcalı’da doğdu. Edirne Öğretmen Okulu’nda öğrenim...