Benjamin Harrison Kimdir, Hayatı, Dönemi, Eserleri, Hakkında Bilgi

38

HARRİSON, Benjamin (1833-1901)

ABD’li siyaset ve devlet adamı. 1889-1892 arasında başkanlık yapmıştır.

20 Ağustos 1833’te Ohio Eyaleti’nde, North Bend’de doğdu, 13 Mart 1901’de Indiana Eyaleti’nde Indianapolis’te öldü. Büyük dedesi, Bağımsızlık Bil-dirisi’ni imzalayanlardan Benjamin Harrison, dedesi ise ABD’nin 9. başkanı William Henry Harrison idi. Yükseköğrenimim Ohio’daki Miami Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, bir süre Indianapolis’te avukatlık yaptı. Aynı dönemde Cumhuriyetçi Parti ile yakın ilişkiler kurdu. 1857’de Indianapolis kentinin başsavcısı, 1860’ta Indiana Yüksek Mahkemesi raportörü oldu. Amerikan İç Savaşı’nda Kuzey Birlikleri’ne bağlı olarak üç yıl albaylık yaptı. İç Savaş’tan sonra yeniden hukukçuluğa başladı. 1881’de Senato’ya girdi. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak katıldığı 1888 başkanlık seçimlerinde, Demokratik Parti’nin adayı G. Cleveland’ı yenilgiye uğratarak ABD’nin 23. başkam seçildi.

Yönetimi sırasında sanayicilerin ve iş çevrelerinin istemleri doğrultusunda koruyucu bir iktisat politikası izledi. 1890’da işletmelerin aralarında birle-şerek ticarete sınırlamalar getirmelerini yasaklayan Sherman Anti-Tröst Yasası’m ve gümrük duvarlarını yükselterek yerli sanayiye elverişli bir konum sağlayan McKinley Gümrük Yasası’nı onayladı. Ancak, aynı yıl yürürlüğe giren Sherman Gümüş Alım Yasası ile dolaşımdaki para miktarının artması enflasyona neden oldu. Bu durum, enflasyondan zarar gören tarımcıların tepkisine yol açtı.

Harrison ABD’nin yurt dışında etkinliğini artırmaya yönelik bir dış politika izledi. 1889 Berlin Konferansı’nda, Sisam Adası’nın üçlü himaye altında bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunması konusunda İngiltere ve Almanya ile anlaşmaya varıldı. 1889 kışında Washington’da Merkez ve Güney Amerika ülkelerinin temsilcilerinin katıldığı Uluslararası Amerikan Devletleri Konferansı toplandı. Burada kültürel ve bilimsel bilgi alışverişini amaçlayan Pan-Amerikan hareketi doğdu.

Harrison’un izlediği iç politika, kırsal kesimde hoşnutsuzlukların artmasına neden oldu. Demokratlar 1890’da Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirdiler. Harrison, Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı olarak katıldığı 1892 seçimlerinde eski rakibi Cleveland’a yenildi.

Yaşamının geri kalan bölümünde, Leland Stan-ford Üniversitesi’nde anayasa hukuku dersleri verdi. Çeşitli gazetelere makaleler ve hükümetteki çalışmalarıyla ilgili iki kitap yazdı.

•    YAPITLAR (başlıca): This Country of Ours, 1897, (“Bizim Ülkemiz”); Views of an Ex-President, (ö.s.), 1901, (“Eski Bir Başkanın Görüşleri”).

•    KAYNAKLAR: J.A. Garraty, The New Common-wealth: 1877-1890, 1968;M.W. Morgan, From Hayesto McKinley: National Party Politics, 1877-1896, 1969; H.J. Sievers, Benjamin Harrison, 3 cilt, 1952-1968.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi