Bafra (samsun) Halk İlaçları

0
44

Elif
Karcı – Bafra (samsun) Halk İlaçları
Özet

Bu çalışmada, Samsun’un Bafra İlçesi’nde halk
arasında şifa amacıyla kullanılan öncelikle bitkisel olmak üzere hayvansal,
mineral vb. materyallerin hangi rahatsızlığa karşı nasıl kullanıldığına dair
bilgiler, yapılan saha çalışmaları ile araştırılmıştır.

İnsanoğlu (…) çevresinde bulunan başta
bitkiler olmak üzere pek çok doğal materyali şifa niyetiyle de kullanmaya
başlamıştır. Zaman geçtikçe bu bilgiler (sonraki kuşaklara aktarılarak) halk
ilaçları ortaya çıkmıştır.

Bafra
İlçesi Hakkında Genel Bilgiler

Bafra, Samsun il merkezine 51 km uzaklıkta
olan bir ilçedir. İlçeden geçen Kızılırmak sayesinde meydana geldiği belirtilen
Bafra Ovası, Kızılırmak’ın taşıdığı alüvyon toprak ile kaplı olması nedeniyle
verimli arazilere sahiptir.

İlçe genelinde başta tütün olmak üzere mısır,
çeltik, arpa, ayçiçeği, buğday, şeker pancarı, kavun, karpuz, lahana, pırasa,
patates, baklagiller, fındık ve daha pek çok meyve ve sebze yetişmektedir.
İlçede yapılan tarımda, modern alet ve teknikler kullanılmakta…

İlçedeki ormanlık alanları başlıca kayın,
meşe, çam ve köknarın oluşturduğu bilinmektedir.

Monografi

(…)

…çalışma alanımızda halk ilaçları en fazla romatizmal
ve ortopedik rahatsızlıkların semptomlarının giderilmesinde kullanılmaktadır.
Bunu sırasıyla dermatolojik rahatsızlıklar, solunum yolu rahatsızlıkları,
gastrointestinal sistem rahatsızlıkları takip etmektedir (s. 126).

Karcı, Elif. Bafra (Samsun) Halk İlaçları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2013