Auguste Gratry Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

GRATRY, Auguste (1805-1872)

Fransız, matematikçi ve tanrıbilimci. Tanrıbilim sorunlarının çözülmesinde matematik ilkelerinden yararlanma gereğini savunmuştur.

30 Mart 1805’te Lille’de doğdu, 7 Şubat 1872’de Montreux’de öldü. Çocukluğunun ilk dönemi subay olan babasının görevli bulunduğu Almanya’da geçti. Bu sırada, Fransa’nın yenilgiye uğraması üzerine ülkesine dönerek önce Coilege de Tours’da, sonra Paris’te Coilege de Saint-Louis’de okudu. Önceleri bütün dinlere karşı ilgisiz kaldı, dinin insan yaşamında önemli bir yeri olmadığı kanssma vardı. Ağır bir bunalım geçirdikten sonra düşünceleri değişti, kendini din ve felsefe çalışmalarına verdi. Bir süre Politek-nik Okulu’nda okudu, orayı sevmedi, yardımcı subay olarak gittiği Metz ilinde de durmak istemedi, 1830’da Strasbourg’ta bir manastıra kapandı. Din, felsefe ve yazın alanlarındaki çalışmalarım sürdürdü. Bir süre sonra rahip olarak gittiği Paris’te Coilege de Stanislas’ı yönetti. 1846’da Ecole Normale rahipliğiyle görevlendirildi.

Gratry’nin felsefeye olan ilgisi, bütün yaşamı boyunca savaştığı, Hegel’in yapıtlarını okumakla başlamıştır. Hıristiyan düşüncesinin derin etkisinde kalan Gratry için Hegel ve onun öğretisine bağlananlar felsefeyi yozlaştırmış, önemsiz sorunlarla uğraşan bir akım durumuna getirmişlerdir. Gratry, bir süre Hegel felsefesiyle ilgili düşüncelerini açıklamakla yetindi, sonra görevinden ayrılarak Incil’den kaynaklanan yapıtlarını yazmaya başladı. Özellikle 1885’te yayımlanan De la connaissance de Dieu (“Tanrı Bilgisi Üzerine”) adlı çalışmasından sonra büyük ilgi topladı, bunun ardından gelen öteki yapıtlarının etkisiyle 1863’te Sorbonne Üniversitesinde “Incil Ahlakı” okutmakla görevlendirildi.