Aquinolu Thomas Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

THOMAS [Aquino’lu] (1225 -1274)

İtalyan, tanrıbilimci. Usla inanın ayrılığını, bilinen bir nesnenin inanılan bir nesne olmadığını ileri sürmüş, Aristoteles öğretisini yeniden yorumlamıştır.

Napoli yakınlarındaki Aquino’da doğdu, 7 Mart 1274’te Fossa-Nova’da öldü. Soylu bir aileden geliyordu. İtalyanca adı Tomasso’dur. imparator II.Friedrick’in yeğeni olduğundan, iyi bir öğrenim görmesi için, önce Monte Cassino’da Benedikten Manastırında, sonra imparatorun isteği üzerine Napoli Üniversitesi’nde retorik, dilbilgisi, diyalektik, aritmetik, geometri, gökbilim ve mantık öğrenimi gördü. Kardeşlerinin isteklerine uyup dünya işlerine karışmaya, atalarından kalan gelirleri eğlencelerde yemeye yanaşmadığından, bir süre manastırdan kaçırılarak, güzel bir kadınla, gözetim altında bulundurulan ıssız bir yere kapatıldı. Thomas, bu durum karşısında da, duygularının, doğal eğilimlerinin etkisi altında kalmadı, direndi, sonunda Dominiken tarikatına girdi. 1244’te Paris’e giderek tanrıbilimci ve filozof Alber-tus Magnus’tan felsefe okudu, bir süre de Köln’de felsefe ve tanrıbilim konularında çalıştı.

Thomas, tanrıbilim çalışmalarını sürdürmek için, 1252’de Paris’e gitti, Saint-Jacques manastırında tan-rıbilim öğretmeni oldu. 1256’da doktor sanım aldı. 1259’a değin Paris Üniversitesi’nde tanrıbilim okuttu, İtalya’ya dönünce, 1260’ta tarikatın yöneticiliği, papa IV. Urbanus’un isteği üzerine de, kutsal törenleri düzenlemekle görevlendirildi. Aristoteles öğretisi üzerindeki çalışmalarıyla ilgi çekince, 1269’da yeniden Paris Üniversitesi’nde göreve çağrıldı. 1272’de, bir yıl süreyle, Napoli’de felsefe ye tanrıbilim okuttu. 1274’te Lyon Konsili’ne giderken, Maenza şatosu yakınında Fossa-Nova Manastırı’nda öldü. 1323’te papanın buyruğu üzerine “azizler” arasına alındı.