Wilhelm Ahlward Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Wilhelm Ahlward (1828-1909). Arap dili ve edebiyatı üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Alman müsteşriki.

4 Temmuz 1828’de Greifswald’da doğdu. Greifsvvald Üniversitesi Eski Yu­nan edebiyatı profesörü Christian Wilhelm Ahlwardfın oğlu, ilahiyat profesö­rü Peter Ahlvvardfın torunudur. 1846’da Greifsvvald Üniversitesi’nde Şark dil­leri tahsiline başladı. Burada Dîvûnü Benî Hüzeyl’i yayımlayan J. G. Kosegarten’in, Göttingen Üniversitesi’nde de H. Evvald’ın Öğrencisi oldu ve 1851’de Greifsvvald Üniversitesi’nde doktorasını tamamladıktan sonra aynı üniversite­nin kütüphanesinde çalışmaya başla­dı. 1854-1856 yıllarında Arapça yazma­ları incelemek üzere Gotha ve Paris’e gönderildi ve bu sırada Arap edebiyatı ile yakından ilgilenme fırsatı buldu. Pa­ris’ten dönüşünde Greifsvvald Üniversitesi’nin kütüphane müdürlüğüne ta­yin edildi; böylece derin bir romantizm ile bağlı olduğu Arap edebiyatı üzerinde çalışma imkânına kavuştu. 1857’de üni­versite Doğu dilleri öğretim üyeliği hak­kını kazandı. 1861’de de hocası Kosegarten’in yerine profesör oldu. Ölümü­ne kadar çalışmalarını burada sürdürdü.

Ahlvvardt, geniş bir Arap edebiyatı tarihi yazmayı tasarlamış, hatta çalış­ma ve yayınlarının hepsini bu arzusunu gerçekleştirmeye yardımcı olacak biçim­de planlamıştır. Aradığı şiir dünyasını Arap edebiyatında bulmuş ve bunu ken­di çevresine titiz bir gayretle nakletme­ye ve tanıtmaya çalışmıştır. Meşhur ka­talogu ve özellikle yayımladığı klasik Arap şiirleri, araştırmacılar tarafından müracaat eserleri olarak kabul edilmiş­tir. Çalışmaları arasında Arapça’dan Almanca’ya şiir tercümeleri de bulunma­sına rağmen yazılarında titiz ve bol notlu edisyon kritik tarzını tercih etmiştir.

Kendisinden nakledilen, “Şiirin de nebat­lar gibi bir vatanı vardır; bir şiiri bir baş­ka toprakta yetiştirmek mümkün değil­dir” sözü, notlarla açıklamaya ve edis­yon kritiğe verdiği Önemin gerisindeki anlayışını belirtmektedir.