Alexander Dubçek Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

26

Dubçek bu politikaları uygularken, SSCB yönetimine, programının Çekoslavakya’nın sosyalizme bağlılığını tehlikeye düşürmeyeceği teminatım vermişti. 22 Mart 1968’de Novotny’nin devlet t başkanlığından istifa etmek zorunda kalışı ve yerine ılımlı General Svoboda’mn geçmesi, daha sonra meclis başkanlığına liberal eğilimli Smrkovsky’nin gelmesiyle yeni hükümet liberal eğilimli üyelerden oluştu. 9 Nisan 1968’de ÇeKP Merkez Komitesi “Çekoslovakya’nın Sosyalizm Yolu” adlı bir programı yayımladı. Programda dini inanç ve düşünce özgürlüğü için yeni garantiler getiriliyor, polisin yetkileri sınırlandırılıyordu. Program, daha geniş bir aday listesi içeren seçim reformunun yanı sıra, özel teşebbüse özgürlük tanınmasını, Batı ülkeleriyle ticaretin artırılmasını ve Slovakya’nın federal bir siyasi yapı içinde yer almasını içermekteydi.

Dubçek’in izlediği politikalar konusunda SSCB ve Çekoslovakyalı yetkililer arasında Cierna’da yapılan konferansta bir sonuca varılamadı. Çekoslovakya 20 Ağustos 1968’de Varşova Paktı’na üye ülkelerin askeri birliklerince işgal edildi. Dubçek’in politikası bırakıldı. 1969’da tüm parti görevlerinden alınan Dubçek Türkiye’ye büyükelçi olarak atandı. Aynı yıl Partiden ihraç edilerek Prag’a geri çağrıldı. Bratislava’da orman idaresi müfettişliğine getirildi. Bratislava’da gözetim altında yaşadı.