Ahmet Fevzi Paşa (Firari) Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AHMED FEVZİ PAŞA [Firarı] ( ? -1843)

Osmanlı kaptan-ı deryası. Osmanlı donanmasını Kavalah Mehmed Ali Paşa’ya teslim etmiştir.

Girit’te doğdu. Mısır’da öldü. Gençliğinde İstanbul’a giderek kayıkçılık yaptı. Silahtar Giritli Ali Ağa’nın yardımıyla askerliğe girdi. Önce Bostancıbaşı Osman Paşa’mn, ardından Serasker Koca Hüsrev Paşa’nın korumasıyla kısa zamanda yükseldi. Binbaşı ve miralay oldu. 1830’da hassa ferikliğine, 1832’de de mabeyn müşirliğine atandı. 1833’te, ayaklanan Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ya bağlı birliklerin Kütahya’ ya dek gelmesi üzerine, II. Mahmud, Aynalıkavak Antlaşması gereğince Ruslar’dan yardım istedi. Rus donanması İstanbul’a geldi ve Ahmed Fevzi Paşa olağanüstü elçi olarak Rusya’ya gönderildi. Rusya dönüşü 1836’da kaptan-ı deryalığa getirildi. Ahmed Fevzi Paşa, donanmada çeşitli yenilikler yaparak bir Bahriye Müsteşarlığı kurdu. Mehmed Ali Paşa’nın bağımsızlığını ilan etmesi üzerine 1839’da Osmanlı donanmasının başında Mısır seferine çıktı. Yolda, II. Mahmud’un öldüğünü ve yerine Abdülmecid’in tahta geçerek, Koca Hüsrev Paşa’yı da sadrazamlığa atadığını öğrendi. Daha önce, II. Mahmud’u tahttan indirip, yerine Abdülmecid’i geçirme girişimine yardımcı olmadığı için, Koca Hüsrev Paşa’nın düşmanlığını kazanmıştı. Bu yüzden İstanbul’a dönmeyi tehlikeli buldu. Sadrazamın, geri dönmesini isteyen çağrısına uymayarak, Osmanlı donanmasını İskenderiye’ ye- götürdü ve Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ya teslim etti. Ocak 1840’ta kaptan-ı deryalıktan azledildi. Bu nedenle “Firari” ve “Hain” lakaplarıyla anıldı.

1841 Londra Antlaşması sonucu, donanma Os-manlı Devleti’ne geri verildiyse de, Ahmed Fevzi Paşa affedilmedi ve Mısır’a sığındı. Orada cariyeleri tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi