Ziyad Ebuzziya Kimdir, Hayatı, Eserleri

31

Ziyad Ebuzziya.Türk gazeteci, yazar, siyaset adami (D. İstanbul 1911 – Ö. 1994’te İstanbul).

Yaşamı

1933’te Galatasaray lisesi’ni, 1936’da İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1940’ta Tasvir-i Efkâr, ve 1945’te Tasvir gazetelerini çıkardı. Son Saat (1945) adlı bir akşam gazetesiyle Tasvir Neşriyat’ı kurarak kitap yayımına geçti. 1950-1957 seçimlerinde Demokrat Parti’den Konya’dan milletvekili seçilince gazeteciliği bıraktı. Avrupa
Konseyi’ne Türkiye temsilcisi olarak katıldı (1950-1957). 1955’te Hürriyet Partisi’nin kuruculari arasında yer aldı. 1994’te İstanbul’da öldü.

Eserleri

Velid Ebüzziya’nın.
başlattığı resimli duvar ansiklopedisi niteliğindeki Ebüzziya
Takvimi’ni (1946-1969), 1943’te Nasreddin Hoca fıkraları adıyla
bir derlemeSini; Jean-Jacques Rausseau ve tiberotizm;
1944’te Machiavel ve machiavelizm; Salazor ve korporatizm.
Roosevelt ve New Deal adli incelemelerini ve Ebüzziya Tevfik’in
Yeni Tasviri Efkar’da çikan Yeni Osmanllıar Tarihi’ni, yeni belgelere
dayanarak yayimladi (3 cift, 1974).

Jean Jacques Rousseau ve Liberalizm (inceleme, 1943)
Machiavel ve Machiavelizm (inceleme, 1944)
Salazar ve Korporatizm (inceleme, 1944)
Roosevelt ve New Deal (inceleme, 1944)
Nasrettin Hoca Fıkraları (derleme,1943)
Ebüzziya Duvar Takvimi Ansiklopedisi (1946-1969, 24 cilt).