Yahudi Nedir, Kimdir, Ne Demektir, Anlamı, Kur’anda Yahudi

0
36

Yahudi

İbrânı ve İsraili de denilen ve Sâmi kavimlerden olan bir ırka ve bu ırkın bağlı bulunduğu dini inanca verilen addır. İsrailoğulları da denilen bu kavme Yahudi denilmesi, iki şekilde açıklanmaktadır: Hz. Yakub’un 12 oğlundan en büyüğünün adı Yuda veya Yahuda olduğu için, Hz. Yakub’un çocuklarının hepsine ve onların nesillerine bu ad verilmiştir.

Diğer bir izaha göre ise, Hz. Musa, ilâhı emirleri almak üzere Tur dağına gittiğinde, kavmi, Samiri adlı birisine uyarak, altın bir buzağı yapmış ve ona tapınmaya başlamıştı. Hz. Musa, Tur dağından dönüşünde, kavminin buzağıya taptığını görünce çok öfkelenir. Daha sonra, İsrailoğullarının işledikleri bu büyük günâhtan tevbe etmek üzere, kavminden 70 kişi seçer. Ve Cenâb-ı Hakk’ a yönelerek: “Dünyada da, âhirette de bize iyilik yaz. Biz, hiç şübhesiz tevbe ederek sana döndük…” (A’raf 156) diye niyâz eder. İşte, Hz. Musâ’nın bu “innâ hudnâ ileyk” sözü sebebiyle, bu kavme, tevbe edip, hakka rücû edenler manâsına Hud veya Yahud denilmiştir. Kur’ân-ı Kerım’de, Hz. Musa’nın tebliğ ettiği ve fakat sonradan tahrif edilmiş bu dine mensub olanlar manâsında ve çoğul olarak “Yehud” şeklinde 8 defa, “Yehudı” şeklinde de bir defa geçmektedir.

İlgili Konular:

  • Yahudilik Nedir? Tanımı, Tarihi -1
  • Yahudilik Nedir? Yahudilikte İnanç Esasları -2
  • Yahudilik Nedir? Kutsal Kitapları ve Kaynakları -3
  • Yahudilik Nedir? On Emir, Maddeleri -4
  • Yahudilik Nedir? Yahudilik Kurumları, Mezhepleri -5
  • Yahudilik Nedir? Bayramlar, Perhizler, İbadetler -6