Salât Salat Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Namaz mıdır.

0
38

Salât (ar.i.ç.salavât)

Dinî terim olarak, öncelikle namaz manâsındadır (bk.Namaz). Bu manâsıyla salât kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de yetmişe yakın yerde kullanılmıştır. Hz.Peygamber ashâbı ve ailesi için Allah’ın rahmet ve mağfiretini, meleklerin istiğfarını ve müminlerin duasını dilemek manâsına da gelen salât, daha çok “salâvât getirmek” diye anılır. Müslümanlar, Kur’ân-ı Kerîm’de (Ahzab suresi 33/56. ayet) ve bir çok hadîste salâvât getirmeye (salât ü selâmda bulunmaya) teşvik edilmiştir.