XV. Benedictus Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

17

BENEDICTUS XV (1854-1922)

İtalyan papa. I. Dünya Savaşı’nda ve sonrasında barışın sağlanmasına çalışmış, savaşların önlenmesi için uluslararası girişimlerde bulunmuştur.

Cenova’da doğdu, Roma’da öldü. Gerçek adı Giacomo Della Chiesa’dır. Roma’da öğrenim gördü. Bir süre kiliselerde görev aldıktan sonra 1914’de kardinalliğe yükseltildi, aynı yıl papa seçildi. Ölünceye dek bu görevde kaldı.

XV. Benedictus özellikle I. Dünya Savaşı yıllarında savaştan yıkım görenlere yardım edilmesi konusunda uluslararası girişimlerde bulundu. Savaşa katılan uluslar kendisine başvurarak karşısındakilerin kınanmasını, suçlanmasını,bunu bir “papalık buyruğu” ile açıklamasını isteyince, yalnız savaşa karşı olduğunu, savaştan yıkım görenlere yardım çağrısında bulunabileceğini söyledi. Savaştan sonra Avrupa ülkeleri arasında barışçı bir ortamın yaratılması için girişimlerde bulundu. Özellikle Fransa, Hollanda, Ingiltere gibi devletlerle ilişkiler kurarak Avrupa’nın savaştan kaçınması, barış içinde yaşaması gereğinin benimsenmesini istedi. Doğu Avrupa’da savaştan sonra kurulan Çekoslovakya, Macaristan ve Yugoslavya ile görüşmeler düzenleyerek Hıristiyanlık’ın bir barış dini olduğunu bu nedenle savaşa karşı bir tutum içinde bulunmanın yararını anlattı.

Benedictus’un ileri sürdüğü barışçı düşüncelerin bütün Avrupa ülkelerince iyi karşılandığı, uygulanmasına çalışıldığı söylenemez. Ancak Roma kilisesi böyle bir görüşün öncülüğünü onun yaptığını ileri sürerek, savaşın karşısında olduğunu, bunun genel bir inanç sorunu niteliği taşıdığını açıkladı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi