Wycliffe / Wyclif Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

21

WYCLIF (1320-1384)

İngiliz, tanrıbilimci. Kendi adıyla anılan tarikatın kurucusudur.

Wyclif ya da Wycliffe Yorkshire’da doğdu, Lutterworth’ta öldü. Tanrıbilim ve doğabilimlerini kapsayan bir öğrenim gördü, tanrıbilim doktoru sanım kazandı. 1372’de Papalık’ın ve kilisenin yetkilerini sınırlandırmak isteyen tartışmalara katıldı, özellikle Roma kilisesine karşı tinsel değil, gövdesel bir gücün gerçek olduğu görüşünü savundu. Dinde birtakım yeniliklerin yapılması gereğini ileri süren Whyclif’ e göre kilisenin ve kilise büyüklerinin ellerinde bulunan geniş topraklar kamulaştırılmalı, gerçek üretici olan köylülerin yararına açılmalıdır.

Wyclif, düşüncelerini sergilediği De Officio Re-gis (“Kralın Görevi Üstüne”) adlı yapıtında Papalık’a tanınan yetkilerin yasal olmadığı, Hıristiyanlık’ın özüyle bağdaşmadığı bu nedenle yeniden bir düzenlemeye gidilmesi, yetkilerin gözden geçirilmesi gereğini savunmuştur. Ona göre Papalık’ın yurttaşlık konusundaki yetkisi, toplumun yararına azaltılmalıdır. Çünkü Papalık, yeryüzünde, Tanrı adına değil de kendi çıkarına egemenlik sürdüren bir kurum olmuştur, oysa dinde böyle bir durum yoktur. Wyclif, köylünün topraklandırılması, soylularca sömürülme-sinin önlenmesi amacıyla, Wat Tyler’ın başlattığı ayaklanmadan yana olmuş, bunun kaçınılmaz olduğunu ileri sürmüştür. Onun kurduğu Wyclif tarikatı, sonradan, Luther’in geliştirdiği Protestanlık’ın çekirdeğini oluşturan kurumlardan biridir. 1415’te toplanan bir Konsil onu dinsizlikle suçlamış, yazılarını yasaklamıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): De Officio Regis, 1372, (“Kralın Görevi Üstüne”); Wyclyfs Works, (ö.s.), 33 cilt, 1883-1922, (“Wyclif’in Yapıtları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi