William Harvey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

61

HARVEY, William (1578-1657)

İngiliz tıp bilgini. Kan dolaşımını ve kalbin pompalama görevini açıklayarak, deneysel fizyolojide ve tıp tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır.

1 Nisan 1578’de Kent’teki Folkestone’da doğdu 3 Haziran 1657’de büyük bir olasılıkla Surrey’deki Roehampton kasabasında, kimi kaynaklara göre de Londra’da öldü. Önce çiftçilik, sonra ticaretle uğraşan, toprak sahibi, varlıklı bir ailenin oğluydu. Dokuz kardeşin en büyüğü olan William Harvey, 1588-1593 arası Canterbury’deki King’s School’da Latince, Yunanca ve edebiyat, daha sonra Cambridge’deki Caius College’da sanat ve tıp eğitimi gördü. Ölüm mahkûmlarının kadavraları üzerinde anatomi incelemelerine izin verilmesine karşın, bu kolejdeki tıp öğretimi Harvey’i mutlu edecek düzeyde değildi. 1599’da İtalya’ya gidip, o çağ Avrupası’nın en ileri tıp okulu olarak ün yapan Padova Üniversitesi’ne yazıldı ve iki buçuk yıl boyunca ünlü anatomi bilgini Fabricius ab Aquapendente’nin derslerini izledi. 1602 Nisanı’nda tıp diplomasını alıp İngiltere’ye döndükten ve Londra’daki Royal College of Physicians’ta stajını tamamlayıp, hekimlik yapabilmesi için gerekli sınavları başarıyla verdikten sonra, 1604’te serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl, Kral I.James’in hekimlerinden ve College of Physicians’ın etkili üyelerinden Lancelot Browne’ın kızı Elizabeth Browne ile yaptığı evlilik, gerek saray çevresinde, ; gerek College of Physicians’ın üyeleri arasında sağlam bir yer edinmesinde de yararlı olmuştu.

Meslek yaşamını yönlendirecek bu çevrelerde konumunu güçlendiren Harvey, 1607’de College of Physicians’a üye seçildi, 1609’da kralın önerisiyle, Londra’nın en büyük hastanelerinden biri olan St.Bartholomew’a hekim olarak atandı ve bilimsel çalışmalarından önce meslekteki başarısıyla adını duyurarak 1618’de I.James’in saray hekimleri arasına katıldı. Bu üç çevre, Bartholomew Hastanesi, College of Physicians ve saray, çok uzun yıllar Hanvey’in bilimsel” çalışmalarının ve meslek yaşamının merkezi oldu. Nitekim, asistan hekimlikten birkaç ay içinde sorumlu hekimliğe yükseltildiği Bartholomew Hasta-nesi’nde uygulama alanında sağlam bir deneyim kazanırken, 1627’de yedi kişilik seçici kuruluna girdiği, bilimsel ve örgütsel yapısında uzun yıllar etkin bir rol oynadığı College of Physicians’ta da 1615’ten 1656’ya değin sürdürdüğü konferans dizileriyle bilimsel çalışmalarını duyurabiliyordu. Öte yandan, 1625’te I.James’in ölümünden sonra tahta çıkan I.Charles, yalnız özel hekimi olarak değil, yakın dostu olarak da Harvey’e büyük ilgi gösteriyor, Hampton ve Windsor krallık saraylarının çevresindeki parkları geyikleriyle birlikte onun araştırmalarına sunarak bilimsel çalışmalarını destekliyordu.