Walter Ulbricht Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ULBRICHT, Walter (1893-1973)

Alman (DAC) siyaset ve devlet adamı. Kuruluşundan başlayarak Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin siyasi yaşamında etkili olmuştur.

30 Haziran 1893’te Leipzig’de (bugün DAC’de) doğdu, 1 Ağustos 1973’te Doğu Berlin’de öldü. İlköğrenimini tamamladıktan sonra bir dülgerin yanına çırak olarak girdi. 1910’da sendika hareketi içinde yer alarak 1912’de Almanya Sosyal Demokrat Partisi’ ne üye oldu. I.Dünya Savaşı başlayınca 1915’te askere çağrıldı. Savaş aleyhtarı propaganda yaptığı için çeşitli baskılara uğradı. Savaşın bitiminde K.Li-ebknecht ve R.Luxemburg’un önderliğindeki Sparta-kus Birliği içinde yer aldı ve Kasım 1918’de Komünistler’in başlattığı ayaklanmalara katıldı. 1 Ocak 1919’da kurulan AKP’nin (Almanya Komünist Partisi) Leipzig örgütünün oluşturulmasına katkıda bulundu. Aynı yıl partinin orta Almanya bölge komitesi üyesi oldu ve Der Klassenkampf (Sınıf Mücadelesi) gazetesinin yayın yönetmenliğini üstlendi. 1923’te AKP Merkez Komitesi üyeliğine, ardından da sekreterliğine seçildi. Bu sırada parti çalışması konusunda eğitim görmek amacıyla Moskova’ya gitti. 1926-1928 arasında Saksonya Eyalet Meclisi’nde milletvekilliği
yaptı. 1928’de AKP adayı olarak Reichstag’a (meclis) seçildi. 1933’te Hitler’in iktidara gelmesinden sonra yurt dışına çıkarak SSCB’ye gitti. 1938-1943 arasında AKP’yi III.Enternasyonal’de (Komintern) temsil eden Ulbricht, II.Dünya Savaşı boyunca Alman savaş tutsaklan arasında eğitim çalışmaları yürüttü. 1942-1943 kışında Stalingrad zaferinden sonra Özgür Almanya Ulusal Komitesi’nin kurulmasına öncülük etti.

Naziler’in yenilgiye uğramasından sonra 30 Nisan 1945’te ülkesine döndü. Sovyet işgal bölgesinde tüm antifaşist partilere örgütlenme izni verilmesinden sonra Almanya Komünist Partisi’nin yeniden örgütlenmesine katkıda bulundu. Nisan 1946’da Komünistler ve Sosyal Demokratlar’ın SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-Almanya Sosyalist Birlik Partisi) adlı parti içinde birleşmesinde önemli rol oynadı. Komünist Parti’den Wilhelm Pieck (1876-1960) ve Sosyal Demokrat Parti’den Otto Grotewohl partinin ortak başkanlığına getirildiler. Aynı yılın sonunda yapılan yerel seçimlerde SED Hıristiyan Demokrat ve Liberal Demokrat partilerden daha fazla oy alarak birinci parti durumuna geldi. Oluşturulan Halk Meclisi’nin yeni bir anayasa hazırlamasından sonra Ekim 1949’da Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin kurulduğu açıklandı. Pieck başkan, Grotewohl başbakan, Ulbricht de başbakan yardımcısı oldu. Aynı zamanda SED’in politbüro üyeliğine getirildi. 1950’de Merkez Komite genel sekreteri oldu. 1953’te partinin yeniden örgütlenişi sırasında bu unvanı 1. sekreterlik olarak değiştirildi. 1955-1960 arasında bakanlar konseyi başkanlığı yaptı. Pieck’in öldüğü 1960 yılında devlet başkanlığına eşdeğer olan Devlet Konseyi başkanı ve Ulusal Savunma Komitesi başkanı oldu. 1971’de Honecker partinin 1. sekreterliğine, Ulbricht de daha çok simgesel bir değeri olan parti başkanlığına getirildi ve ölümüne değin bu görevde kaldı.

Parti ve devlet yönetiminde aldığı sorumluluklarla DAC’nin siyasal yaşamında etkili olan Ulbricht, ülkenin savaş sonrası kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Yönetimi sırasında SSCB ve öteki sosyalist ülkelerle yakın bir işbirliği siyaseti güdülmüş, DAC 1955’te Varşova Paktı’nın kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi