Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Vav Harfi Nedir, Alfalbelerde ve Ebced Değerinde Vav, Özellikleri

Vav Harfi Nedir, Alfalbelerde ve Ebced Değerinde Vav, Özellikleri

0

Vav ( و )

Arab alfabesinin 26. harfidir. Ebced hesabında altı sayısının karşılığıdır, Daha çok atıf harfi olarak kullanılır. Osmanlıcada, Arabça ve Farsça kelimeleri birbirine bağlarken, birinci kelimenin son harfinin sesli veya sessiz oluşuna göre bazan “vü”, bazan da “ü” olarak okunur. “Kazâ vü kader”, “İzzet ü ikbâl” gibi. Bu şekilde bağlaç olan,”vav”dan başka, Arab gramerinde beraberlik ve hâl bildiren vav’lar da vardır.