Ana Sayfa Edebiyat Melihi (Divan şairi) Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Melihi (Divan şairi) Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

0

MELİHİ (15. yy)

Osmanlı Divan şairi. Yalın bir dil ve içtenlikle yazdığı şiirleriyle tanınmıştır.

Tokat’ta doğdu, İstanbul’da öldü. Doğum ve ölüm yılları bilinmiyor. Tezkirelerin verdiği bilgilere göre, genç yaşta öğrenim için Horasan’a gitti. Molla Câmi, Aydınlı Şeyh Ruşeni ile birlikte okudu, Arapça ve Farsça öğrendi. Fetihten sonra İstanbul’a gitti. Sonradan öğrencisi olacak şair Ahmed Paşa ile tanıştı. Onun yardım ve aracılığıyla kısa sürede II. Mehmed’in [Fatih] müsahipleri arasına katıldı. İçkiye aşırı düşkünlüğü yüzünden Saray’dan ayrılmak zorunda kaldı. Derbeder yaşamı nedeniyle, içkiden kurtulması için Şeyh Ruşeni’nin kendisini Aydın’a, Şeyh Yahya’ nın da Bakü’ye çağırmasına yanıt vermedi. II. Baye-zid döneminin başlarında öldüğü sanılıyor.

15. yy’ın önemli şairlerinden biri olan Melihi’nin düzenlenmiş bir divanı yoktur. Az sayıdaki şiirleri, çeşitli şiir ve nazire mecmualarında dağınık bir haldedir. Kalender kişiliği ile sanat kaygısı gütmeden, şiirlerini yalın bir dille, içtenlikle yazmıştır. Etkisinde kalan öğrencisi Ahmed Paşa ile Meali ve Zati onun şiirlerine nazireler yazmışlardır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi