Varlık Dergisi Tarihçesi, Yazarları, Hakkında Bilgi

48

VARLIK DERGİSİ

Yaşar Nabi Nayır tarafından 15 temmuz 1933’te aylık sanat ve edebiyat dergisi. Ankara’da Sabri Esat Siyavuşgil ve Nahit Sırrı Örik’in de katkısıyle yayın hayatına atılmıştı. Bir süre sonra Yaşar Nabi Nayır dergiyi tek başına ve İstanbul’da çıkarmağa başladı. Yayın düzeni zaman zaman 15 günlük ya da aylık dergi olarak değişen Varlık’m ilk sayısında Kemalettin Kamu, Yaşar Nabi, Kâzım Nami, Cevdet Kudret, Hamit Macit, Abdülhak Şinasi, Ziya Osman, Vasfi Mahir, Sabri Esat, Behçet Kemal, Feridun Fazıl, Ahmet Kutsi, İbrahim Necmi, Ahmet Muhip, Nahit Sırrı, Ahmet Hamdi, Şevket Rado’nun yazılan ve şiirleri yer alıyordu. Dergi, 1936 yılma kadar Cahit Sıtkı, Sait Faik, Sabahattin Ali, Samet Ağaoğlu, Fazıl Hüsnü gibi genç yazarların yanı sıra daha önceki kuşaklardan Halit Ziya, Yakup Kadri, Halit Fahri gibi sanatçıların da yazılarına yer vererek yayımını sürdürdü. 1936’da Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet’in ilk şiirleri Varlık dergisinde çıktı. Bu sanatçıların bir yandan yadırgamalara yol açan, öte yandan geniş ilgiyle karşılanan şiirleri Varlık dergisinin en çok sözü edilen edebiyat dergilerinden biri olmasını sağladı. Sabahattin Kudret Aksal, Cahit Külebi, Behçet Necatigil, Orhan Kemal, Ceyhun Atuf Kansu, Haldun Taner gibi yazarların ünlerini yaygınlaştıran eserleri de dergide sürekli olarak yayımlanıyordu.

Varlık dergisi bazı dönemlerde 10 000’e yaklaşan tirajıyle Türkiye’de en çok okuyucusu olan edebiyat dergilerinden biri durumuna gelmiştir. Öteki edebiyat dergilerinin yalnız büyük şehirlerde okuyucu bulmasına karşılık, Varlık dergisi taşrada, küçük kasabalarda, öğretmen ve öğrenci çevrelerinde de sesini duyurmuş, köy gerçeklerini, köy öğretmenlerinin sorunlarım yansıtan yazılara yer vermesi derginin etki alanım genişletmiştir. Çok partili döneme girildikten sonra köy enstitüleri sorununa sahip çıkan dergi, bu enstitülerden yetişen pek çok yazan .(Talip Apaydın, Selâhattin Şimşek, Mehmet Başaran v.b.) çevresinde toplamış, sürekli olarak köy notlan yayımlamıştır. Mahmut Makal’ın bu tür yazıları da ilk defa Varlık’ ta yer almıştı. Atatürk ilkelerine, özellikle devrimcilik ve halkçılığa her zaman bağlı kalan dergi, genel çizgileriyle soyut sanata olduğu kadar sosyalist sanata da karşı çıktı. Bu yüzden, özellikle 1960 sonrası toplumumuzda yerleşik kanı ve tutumlara daha yakın gözüken Varlık ile genç yazar kuşakları arasına bir mesafe girdi. Dergide bir ara çeviriye hiç yer verilmemiş, bu tür yazılar Varlık Yayınevi’nin 1968-1969 arası çıkardığı Cep Dergisi’inde yer almıştı.