Ana Sayfa Felsefe Yazıları Totoloji Nedir? Tanımı

Totoloji Nedir? Tanımı

0

remote/totoloji Totoloji

Söz ve manayı faydasızca tekrar etmek, sözü uzatmak. Mantıkta, konu ve yüklemi aynı sözle (lafız) açıklansın-açıklanmasın, aynı kavramdan ibaret olan hüküm; yani aynı muhtevayı veya içeriği aynı anlamda değişik sözlerle anlatmadır. Veya  yüklemi, konusundan fazla bir şey ifade etmeyen bir hükmü daha anlamlı göstermekten ibaret olan mantıki bir eksiklik. İfade edilmek istenen veya arzu edilen bir şeyi, başka sözlerle tekrar ederek ispat ediyormuş gibi göstermekten ibaret olan safsata.

SBA

totoloji   

bk. eşsöz
BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975

totoloji   İng. tautology

Tüm yorumlar altında doğru olan birleşik önerme, mantıksal doğru önerme. Başka bir deyişle, önermeler mantığında geçerli bir formül.
BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 2000

totoloji   

bk. doğrusal geçerli önerme.
BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü 1976

TDK Sözlük