Tanımlama Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Tanımlama

edebiyat-sozlugu/kitap_eski_2″ 125″ 71″

 

Sözlü ya da yazılı anlatıda düşünceyi geliştirme yollarından biri.

Nitelik ve özellikleriyle bir kavramı belirleme, işlevini gösterme ya da onu benzerlerinden ayırıcı yönlerini dökümlendirme olarak da açıklanabilir.