Süleyman Paşa Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

22

SÜLEYMAN PAŞA (1316 ?-1357)

Osmanlı şehzadesi. Yaptığı fetihlerle Osmanlılar’a Rumeli yolunu açmıştır.

Süleyman Paşa’mn doğum tarihi kesin değildir. Doğum yeri de bilinmiyor. Bolayır-Sevdikavağı (Çanakkale’de) arasında öldü. Orhan Bey’in oğludur. Annesi Yarhisar Tekfuru’nun kızı Nilüfer (Holofria) Hatun’dur. İlk görevine Gerede’de yöneticilikle başladı. 1330’da İznik’in, 1337’de İzmit’in fethine katıldı. Babası tarafından İzmit ve çevresi tımar olarak kendisine verildi. 1345’te Karasioğulları topraklarının fethinde bulundu. Edincik, Biga, Lapseki ve çevresini de alarak Karasi (Balıkesir) sancakbeyliğine atandı.

1346’da Orhan Bey tarafından Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un yardımına gönderilerek iki kez Rumeli’ye geçti. Selanik’in kurtarılmasında Bizans donanmasına yardım etti. 1352’de Sırplar’ı ve Bulgarlar’ı Dimetoka’da yenerek Kantakuzenos’un Edirne’ ye girmesinde rol oynadı. 1353’te Anadolu’ya dönerken yardımlarına karşılık kendisine bırakılan Gelibolu’daki Çimbi Kalesi’ne asker yerleştirdi.

1354’te Rumeli’nin fethi amacıyla Gelibolu’ya geçerek Bolayır’dan Rodosto’ya (Tekirdağ) değin uzanan Marmara kıyılarını Osmanlı topraklarına kattı. Biga’dan göç ettirdiği Türkmenler’i buralara yerleştirdi. Bursa’ya döndükten sonra aynı yıl Ankara’nın alınmasıyla sonuçlanan seferde komutanlık yaptı. 1356’da yeniden Rumeli’ye geçerek Akçaliman, Eksamiliye, Ayasoloniya kalelerini aldı. Bolayır’ı üs yaparak akınlarım Gelibolu ve Keşan yönünde yoğunlaştırdı. Askeri başarılarının doruğundayken bir av sırasında uğradığı kaza sonucu öldü.

• BAKINIZ: EVRENOS BEY, KANTAKUZENOS, ORHAN.