Sosyolojinin Konusu

Bilimin konusu ise fizik alandır. Fizik alan, insan tarafından gözlenebilir ve hakkında gözlemle düşünce üretilebilir alandır. Fizik alandaki varlıklar:

 

·         Canlı varlıklar

·         Cansız varlıklar

 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle, sosyolojinin konusu cansız varlıklarda cereyan eden olaylar değildir. Maddede cereyan eden olaylar fen bilimlerinin konusuna girer. Canlı varlıkları da:

 

·         İnsanlar

·         Hayvanlar

·         Bitkiler

 

olarak sınıflandırdığımızda sosyolojinin ilgi alanının hayvanlar ve bitkiler aleminin olmadığını peşinen söylemek zorundayız. Zira sosyoloji, her şeyden önce insanla ilgili bir bilimdir. Ancak, tek bir insan da sosyolojiyi ilgilendirmez. Sosyolojinin ilgi alanı, en az iki kişinin karşılıklı kalıplaşmış; tipleşmiş ve modelleşmiş davranışlarıdır.

İnsan düşüncesine konu olması bakımından evren, fizik alan ve metafizik alan olmak üzere iki alana ayrılır. Bilimin alanı fizik alandır.

Fizik alan da tabii ve sosyal olmak üzere ikiye ayrılır.

Sosyal bilimlerin konusu, sosyal gerçekliktir.

Sosyoloji, sosyal varlık alanı ile ilgili olarak insanın ürettiği bilimsel bilginin kavramsal sembolüdür.