Serahsi Kimdir, Hayatı, Kısaca, Özet

64

Serahsî. Karahanlılar devri Hanefî mezhebi büyük fıkıh alimlerindendir.