Şarkiyatçı Nedir Ne Demektir Anlamı

0
146

Şarkiyatçı

Türkçe’de doğubilimci, Arapça kökenli müsteşrik, Fransızca kökenli Orientaliste kelimesi de aynı anlamda kullanılmaktadır.

Şark, Doğu milletlerine ait edebiyât, folklor, tarih, lisan vs. ile uğraşan, bu hususlarda ihtisas yapan bilgin, Tâbir olarak bilhassa doğululara âit ilimlerle uğraşan batılı bilginler hakkında kullanılmaktadır.