Home Nedir ? Nafile Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Nafile İbadet

Nafile Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Nafile İbadet

0
82

Nafile (Ar. i.)

Lügat manâsı hak, pay, ganimet, bağış olan nafile kelimesinin ıstılahî manâsı “Yapıldığı zaman mükafatlandırılan, terkedildiği zaman herhangi bir ceza gerekmeyen şeydir. Farz ve vâcib olan ibadetlerin dışında kalan ibadetlere isim olarak verilir.