Samuel Goudsmit Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

GOUDSMIT, Samuel Abraham (1902-1978)

Hollanda asıllı ABD’li fizikçi. Elektronların yarım birimlik “spin”leri bulunduğunu öne sürerek, atom yapısının anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.

11    Temmuz 1902’de La Haye’de doğdu, 1 Aralık 1978’de ABD’nin Nevada Eyaleti’ndeki Reno kentinde öldü. Leiden Üniversitesi’nde fizik öğrenimini tamamlayıp, 1927’de doktora derecesini alarak ABD’ye gitti ve Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

II.Dünya Savaşı sırasında Massachusetts Institute of Technology’deki radar araştırmalarına katıldı, ayrıca Almanya’da atom bombasının yapımına yönelik araştırmaların gelişmesini izlemek üzere özel istihbarat göreviyle Avrupa’ya gönderildi. 1946’da Illinois’deki North Western Üniversitesi’nde profesör oldu. İki yıl sonra, yeni kurulan Brookhaven National Laborato-ry’e geçerek 1970’te emekli oluncaya değin bu kuruluşta çalıştı. Bu görevine ek olarak 1952-1960 arası fizik bölümünün başkanlığını yürüttü, New York’tâki Rockefeller Üniversitesi’nde ders verdi. 1951-1974 arası American Physical Society’nin bilimsel yayı rmın başeditörlüğünü üstlendi. 1974’te, Nevada Üni-versitesi’nin konuk profesörlük çağrısını kabul ederek Reno’ya yerleşen Goudsmit, bu görevi ölümüne değin sürdürdü.

Daha öğrenciliği sırasında Zeeman’ın Amster-dam Üniversitesi’ndeki laboratuvarında spektroskopi deneylerine katılan Goudsmit, alkali metal atomlarının tayflarında görülen, sodyumun D çizgileri gibi ikili yarılmaların da Sommerfeld’in görelilikli Bohr modeline uyduğunu öğrenmişti. Sonradan karmaşık tayflar ve bunların açısal momentumuyla ilgili kuvan-tum açıklamalarında kullanılan vektör modeli üzerinde çalıştı. 1925’te, Leiden Üniversitesi’nde fizikçi George Eugene Uhlenbeck (doğ. 1900) ile birlikte çalışırken, “anormal Zeeman olayı” ilgilerini çekti. Atom tayfındaki bazı çizgilerin manyetik alan etkisiyle birkaç bileşene “yarılması” biçiminde gelişen Zeeman olayı, o yıllarda spektroskopinin en önemli sorunlarından birisiydi. Bu olgunun, elektronların Bohr yörüngelerindeki hareketinin dış manyetik alandan etkilendiği varsayımıyla açıklanabilmesine karşın, bu yeni bileşenlerden bazılarının da iki yeni bileşene yarılması biçimindeki “anormal Zeeman olayı”nın açıklaması henüz yapılamamıştı.