Samipaşazade Sezai Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

26

SAMİPAŞAZADE SEZAİ (1860-1936) Türk, yazar. Sergüzeşt adlı romanıyla tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu, 26 Nisan 1936’da aynı kentte öldü. Özel eğitim gördü. Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca, İngilizce öğrendi. 1878’de ilk yapıtı olan Şîr adlı oyununu yayımladı. 1880’de Evkaf Nezareti Mektubî Kalemi’nde memur oldu. Ertesi yıl elçilik ikinci kâtibi olarak Londra’ya gitti. Orada kaldığı sürede Ingiliz ve Fransız edebiyatını inceledi. 1885’te İstanbul’a döndü. İstişare Odası’nda memur oldu. 1889’da ilk romanı Sergüzeşt’i yayımladı. Bu roman nedeniyle gözaltına alınınca Paris’e kaçtı. Orada, 1901’de Jön Türkler’e katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı Şura-yı Ümmet gazetesinde II.Abdülhamid ve baskı rejimine karşı yazılar yazdı. 1908’de Meşrutiyet ilan edilince İstanbul’a döndü. Ertesi yıl Madrid büyükelçiliğine atandı, 1914’e değin orada kaldı. I.Dünya Savaşı yıllarını İsviçre’de geçirdi. 1921’de emekliye ayrıldı, yurda döndü. 1927’de vatana yaptığı hizmetlerden dolayı TBMM’ce kendisine aylık bağlandı.