Nedir ?

Sakif Kabilesi Nedir Ne Demektir Anlamı

Sakîf

Tâîfte oturan bir kabilenin adı olup (bk. Tâif), “Sakîf” adlı bir atadan geldikleri rivayet edildiği için bu adı almışlardır.

Hz. Peygamber, Mekke müşriklerinin baskısından bunalarak, Hicretten iki vıl önce Taif’e aitti ve Sakîf kabilesini İslâma davet etti ise de, müslüman olmadıkları gibi Resûlui-lah’a hakaret ve eziyet ettiler.

Hicret’in 8, yılında, Sakîf kabilesinin de aralarında bulunduğu bazı müşrik aşiretler 20.000 kadar asker toplayarak müslümanlara karşı savaş açtılarsa da Peygamberin kumandasındaki İslâm ordusuna yenildiler. Sakîf kabilesinden olanlar da tekrar Taife kaçtılar. Tâif kalesini muhasara eden Hz. Peygamber, bir müddet sonra muhasaradan vazgeçti. Sakîf kabilesi de Hicret’in 9. yılında gönüllü olarak müslüman oldu.

İlgili Makaleler