Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Şaka Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Şaka Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0

Şaka (1787-1828)

Zulu kralı. Zulu Devleti’ni kurmuştur.

Afrika’nın güneyinde Zulu topraklarında doğdu, 22 Eylül 1828’de Zulu başkenti Dukuza’da (Natal’de) öldü. Zulu şeflerinden Senzangakona’nın oğludur. 1793’te annesi Nandi ile birlikte sürgüne gönderildi. 1810’da asker olarak Mtetwa Kralı Dingiswayo’nun hizmetine girdi. Babası 1816’da ölünce Dingiswayo’ ca desteklenen Şaka, kardeşi Sigujana’nın yerine Zulu şefi oldu.

Mtetwa ordusunda başkomutanlığa kadar yükselen Şaka, Dingiswayo’nunkine benzer bir devlet kurmak amacındaydı. Bazı askeri reformlar yaptı. Yakın döğüşü gerekli kılan kısa saplı mızraklarla donanmış birlikler oluşturdu. Düzenli olarak eğitim yapan bir ordu kurdu. Kuşatıp yok etmeye dayanan bir taktik geliştirdi. Dingiswayo’nun 1817’de öldürülmesi üzerine bağımsız davranmaya başladı. 1819’da Ndwandve Kralı Zwide’yi yendi. Genişleme amacı güden ve sindirmeye dayalı bir politika izleyerek, 1823’e değin bugünkü Natal topraklarının tümüne egemen oldu. 1824’te Natal’e gelen beyazların ülkeye yerleşmesine izin verildi.

1827’de, annesi Nandi ölünce yas tutmak amacıyla bir yıllık bir süre için tarlaların ekilmesini, hayvanların sütünün kullanımım ve çocukların dünyaya getirilmesini yasakladı. Binlerce insan Nandi için kurban edildi. Zulu halkının büyük tepkisini çeken Şaka, Kuzey ve Güney’e akınlar yaparak yeni bir genişleme dönemi başlatmak istedi. Bu politikasına karşı çıkan iki kardeşince öldürüldü.

Şaka, Zulu kabilelerinin geleneksel yaşama ve savaş biçimlerini değiştirmiş, şiddete dayalı bir politika izlemiştir. Kurduğu Zulu Devleti 1879’da Ingilizler’ce ele geçirilmiştir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi