Saim Sakaoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri

70

1939’da Konya’da Fahrünnisa Mahallesinde doğmuştur. Folklor ve Halkbilim araştırmacısı, bilgin. Şiirlerinde ve bazı eleştiri yazılarında Sencer Sakarya, Mehmet S. Meramlı, Hasan Tahsin Yazar, Sadi Dirlik, Ahmet Eskişehirligil imzalarını kullandı. 1951 yılında Hakimiyet-i Milliye İlkokulu’nu,1955 yılında Konya Lisesi’nin orta kısmını ve 1959 yılında ise lise kısmını bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden diploma almıştır. Ayrıca Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’nu da bitirmiştir. İlk görev yeri Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi’dir. Sonra sırasıyla 1977 yılında asistan doktor, 1978 yılında doçent doktor ünvanlarını almıştır. 1988 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne profesör olarak atanmıştır. 1988-1994 yılları arasında iki dönem Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.