Rüku Nedir Ne Demektir, Rükuda Ne Denir, Ne Okunur

Rükû (ar.i.)

Lügatta, rükû eğilmek manâsına gelir. Dinî terim olarak rükû, namazda kıraatten sonra eğilerek baş ile arkaya düz bir vaziyet vermek demektir. Rükû, namazın rükünlerinden (unsurlarından)dır. Terkedildiği takdirde namazın şartlarından biri yerine getirilmemiş olur ve namaz geçersiz olur. Rükûda, erkeklerin elleriyle parmakları arası açık olarak dizlerini tutmaları sünnettir. Bu durumda  kadınlar parmaklarını açık bırakmazlar ve dizlerini tutmazlar, ellerini dizleri üzerine koymakla yetinirler. Rükûda en az üç defa “sübhânerabbiyelazîm” demek de namazın sünnetlerindendir.