Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Robert Merton Solow Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Robert Merton Solow Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

SOLOW, Robert Merton (1924)

ABD’li iktisatçı. Neo Klasik üretim fonksiyonu ve büyüme kuramının oluşmasına katkıda bulunmuştur.

23 Ağustos 1924’te New York’ta Brooklyn’de doğdu. Harvard Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1949-1957 arasında Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) istatistik ve iktisat dallarında öğretim üyeliği yaptı. 1958’de aynı okulda iktisat profesörü olan Solow, Cambridge, Rotterdam, Stockholm, Oxford ve Dublin üniversitelerinde konuk profesör olarak ders verdi. 1975’te Boston Federal Reserve Bank’ın yönetim kurulu üyesi, 1979’da da başkanı oldu. Aynı yıl Amerikan iktisat Derneği’nin başkanlığına seçildi.

Solow, 1950’li yıllarda, bir yandan Cambridge’li iktisatçıların sermaye kuramı ve üretim fonksiyonu tanımı konularında yönelttikleri eleştirilerle, diğer yandan uzun dönemde sürekli ve dengeli bir büyüme sağlayacak mekanizmanın kapitalist ekonomide mevcut olmadığı sonucuna varan Harrod büyüme modeliyle, kuramsal olarak kuşatılmış duruma gelen Neo Klasik iktisadın, bu konularda savunusunu üstlendi. 1956’da yayımladığı “Contribution to the Theory of Economic Growth” (“iktisadi Büyüme Kuramına Katkı”) adlı makalesinde, ekonomide durağan dengede büyümeyi sağlayacak mekanizmaların varlığını göstermek için Harrod-Domar modelinde değişiklik yapmayı amaçlamaktaydı. Harrod, gerekli büyüme oranını, tasarruf/gelir oranının sermaye/ürün oranına bölümü olarak, s/v biçiminde tanımlamıştı. Neo Keynesçi iktisatçılar daha çok tasarruf oranından yola çıkarak modelde değişikliğe yönelirken, Swan ve Solow gibi Neo Klasik iktisatçılar, Harrod’un sabit varsaydığı sermaye/ürün oranından yola çıkarak, modelin vardığı sonuçları sorguladılar.

Solow, ölçeğe göre sabit getirili bir üretim fonksiyonu ve ikame edilebilir üretim girdileri (emek, sermaye) varsayarak ve ücret-fiyat-faiz esneksizliği, bağımsız yatırım fonksiyonu, beklentiler gibi Harrod’ un temel aldığı Keynesçi kavramları gözardı ederek, piyasa koşullarının, ekonominin uzun vadede dengeli ve kararlı büyümesini sağlayacak mekanizmaları içerdiğini ileri sürmektedir. Solow’a göre, piyasa koşulları gerekli büyüme oranı olan s/v ile doğal büyüme oranını (nüfusun büyüme oranı) eşitler. Eğer gerekli büyüme oranı, doğal büyüme oranının gerisinde kalırsa, emeğin fiyatı sermayeninkine oranla ucuzlayacak, bu, emek yoğun teknoloji kullanımına yol açacak, böylece aynı üretim miktarı daha yoğun emek kullanılarak sağlanacağından, sermaye/emek oranı ve sermaye/ürün oranı düşecektir. Sermaye/ürün oranı v’nin düşüşü, gerekli büyüme oranı, doğal büyüme oranına eşitlenene kadar sürecek ve uzun vadede sermaye, emek ve ürünün aynı oranda büyüdüğü durağan durum dengesine ulaşılacaktır. Gerekli büyüme oranının doğal büyüme oranını aştığı durumda, denge bu kez ters mekanizmayla, aynı biçimde sağlanacaktır.

Solow, 1957’de yayımladığı “Technical Change and the Aggregate Production Function” (“Teknik Değişim ve Bütüncül Üretim Fonksiyonu”) adlı makalesinde, üç faktörlü (emek, sermaye ve zaman ya da teknik değişim) üretim fonksiyonunu kullanarak, ABD’de 1909-1949 arasında kişi başına ürün artışının yalnızca % 12.5’inin sermaye stokundaki artışla açıklanabileceğini, geri kalan % 87.5’lik artışın ise teknolojik değişime bağlanması gerektiğini ileri sürdü. Bu, büyüme modelinde açıklanmayan bir artığın (residual) var olduğunu göstermekteydi. Solow’un bu makalesi, teknolojinin iktisadi büyüme üzerindeki rolüne ilişkin bir dizi tartışmayı başlatan klasik bir metin durumuna geldi.
Solow, üretim fonksiyonu ve sermaye kuramı konularında Neo Klasik kurama yöneltilen eleştirileri eski varsayımları yineleyerek yanıtlamakla birlikte, Samuelson’la birlikte firma düzeyinde geliştirilen mikro kavramları makroekonomiye uygulayarak Neo Klasik sentez oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Linear Programming and Economic Analysis (Dorfman ve Samuelson ile), 1958, (“Doğrusal Programlama ve iktisadi Analiz”); Capital Theory and the Rate of Return, 1963, (“Sermaye Kuramı ve Getiri Oranı”); Sources of Unemployment in the United States, 1964, (“Birleşik Devletler’de işsizliğin Kaynakları”); Price Expectations and the Behavior of the Price Level, 1970, (“Fiyat Beklentileri ve Fiyat Düzeyinin Davranışı”); Growth Theory : An Exposition, 1970, (“Büyüme’Kuramı: Bir Sergileme”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi