Rafael Altamira Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

19

ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael (1866-1951)

İspanyol tarihçi, hukukçu ve edebiyatçı. Gerçek tarih biliminin kültürel tarih olduğunu savunmuştur.

Alicante’de doğdu. 1887’de Madrid Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Öğrencilik yıllarında eleştiriler yazmakla başlayan edebiyat ilgisini daha sonra da sürdürdü. Roman ve öyküler yazdı. 1888’de yayımlanan komünal mülkiyetin tarihine ilişkin yapıtıyla Avrupa’da ün kazandı ve kitap kısa sürede Rusça ve Almanca’ya çevrildi. Tarih öğretimini incelediği ikinci çalışması, onu Ispanya’da kültürel tarih anlayışının önde gelen savunucularından biri durumuna getirdi. Bu yapıtlarıyla ülkesindeki tarih çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandırdı.

1895’te Revista critica de historia y literatura Espanolas, Portuguesas y Hispanoamericanas adlı dergiyi kurdu. 1897’de Oviedo Üniversitesi’nde profesörlük yapmaya başladı. Eğitimin yaygınlaştırılması için çaba harcadı. Üniversitelerin geliştirilmesini ve tarih bilimine yeni bir anlayış getirilmesi gerektiğini savundu. 1900-1911 arasında dört ciltlik Historia de Espana y de la Civilizacion Espanola’yı (“İspanya ve İspanyol Uygarlığı Tarihi”) yayımladı. 1903-1904’te de İspanya’nm hukuk tarihini yazdı. Bunun dışında Grande Encyclopedie, Cambridge Modern History ve Revue Historique’de Ispanya tarihi üzerine birçok makalesi yayımlandı. 1909-1910 yıllarında Latin Amerika’da birçok yeri dolaşarak İspanyol üniversiteleri ve öteki üniversitelerle ilişki kurdu. 1911-1913 arasında İspanya’da ilköğretim genel müdürlüğü yaptı.

1920’de bir uluslararası adalet mahkemesi oluşturmak için kurulan komiteye atandı. 1921’de La Haye’de kurulan Uluslararası Adalet Divanı’na seçildi. Madrid Üniversitesi’nde Latin Amerika tarihi konusunda ders vermeyi ve yazı yazmayı sürdürürken, uluslararası barışın sağlanması için de çalıştı; bu konuda seminerler verdi, yazılar yazdı.

İspanya İç Savaşı başlayınca, ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Önce La Haye’e, 1940’ta Fransa’ da Bayonne’a, 1945’te Mexico’ya gitti. 1951’de No-bel Ödülü’ne aday gösterildi; ama seçimden kısa bir süre önce öldü.

Altamira y Crevea, çalışmalarında gerçek tarihin kültürel tarih olduğunu savunmuştur. Ona göre, derinin kas hareketlerine göre biçimlenmesi gibi,  kralların ve savaşların tarihi de kültürel tarih biçimlenir. Bu görüşleri, İspanya’nın o dönemu düşünsel ortamı içinde devrimci görüşler olarak nitelendirilmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): History of Communal Property, 1888, (“Komünal Mülkiyetin Tarihi”), Teaching of History, ty (“Tarih Öğretimi”); Historia de Espana y de la Civilizacion Espanola, 4 cilt, 1900-1911, (“İspanya ve Ispanyol Uygarlığı Tarihi”); History of Spanish Law, 1903-1904, (“Ispanya Hukuk Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi