Öğle Namazı Sünnetinin Kılınışı, Nasıl Kılınır

0
42

Öğle Namazının 4 Rekat Sünneti

Abdestli olarak kıbleye yönelir ve niyet ederiz: “Niyet ettim bugünkü öğle namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye.

Sonra tekbir alınır. Bunun için elleri yukarı kaldırır, ellerin iç tarafı kıble yönüne dönük olarak, baş parmakların uçlarını kulak memelerine değdirerek “Allahü Ekber” (yalnız Allah Büyüktür) denir. Elleri bağladıktan sonra Sübhaneke’yi okur sonra eûzü besmele çekilir (Eûzü bil-lâhi mineşşeytânirracim-Bismillâhirramânirrahîm, diye) Fatiha’yı ve arkasından bir sure mesela Kevser’i okunur. Okuma bitince “Allahü Ekber” diye rüku (elleri dizlere koyarak baş ve sırt aynı hizada olmak üzere yere paralel)’ya eğilinir. Rüküda üç defa “Sübhâne Rabbiyel azim” denir. Semiallahü limen hamideh, diyerek doğrulur, doğrulunca, Rebbenâ lekel hamd, denir. Sonra “Allahü ekber” diyerek secdeye gidilir. Secdede, alın ve burun ucu birlikte yere değmiş durumdayken üç defa “Sübhane Rabbiyel a’lâ” denir. “Allahü ekber” diyerek doğrulur, oturur duruma geçeriz. Bu durumda “Sübhanallah” diyecek kadar durduktan sonra “Allahü ekber” diye yeniden secdeye gidilir. (Çünkü secde iki defadır). Üç defa Sübhane Rabbiyel a’lâ denir ve Allahü ekber diye ayağa kalkar ikinci rekata geçilir

İkinci rekatta yalnız besmele çeker, Fâtiha’yı ve arkasından bir sure meselâ İhlas’ı (kulhüvallahü) okur
1. rekatta olduğu gibi rüku, secde yapılır. Bu ikinci rekatın secdesinden sonra hemen ayağa kalkılmayıp oturulur ve et-Tahıyyatü’yü okunur, ondan sonra ayağa kalkılır.
3. rekatta besmele, Fatiha ve Felak’ı (Kul eûzü bi-rabbil felak) okur ve aynı şekilde rük’u secde yapılır.
4. rekatta besmele, Fatiha ve Nâs’ı (Kul eûzü birab-binnas) okur, rüku secde yaparız. Secdeden sonra oturulur, Burada (ka’de-i âhire halindeyiz) et-Tahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme bârik, Allahümme Rebbenâ âtina dualarının okuyarak selam veririz. Selam, başımızı önce sağa tarafa çevirip “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” sonra sol tarafa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” diye verilir ve böylece namaz bitmiş olur. Selam vererek namazı bitirdikten sonra, “Allahümme enta selâmü ve min-kesselâm, tebârekte yazel celâli vel ikram (Ey Allahım sen selamsın, dünya ve âhirette selamet ancak sendedir. Sen yücesin ey celal ve ikram sahibi Rabbim) denir.

Bütün bu tekbirler, teşbihler ve kıraatlar, yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice yapılır.