Mesih Nedir, Kimdir Ne Demektir Kur’an’da Mesih

0
50

Mesîh (Ar. s.)

Kelime olarak, ölçülmüş meshedilmiş, üzerine yağ sürülmüş demek olan “Mesih” Hz.İsâ b. Meryem için kullanılmıştır. Arâmîce, beklenen kurtarıcı manâsına gelen bir kelime olduğu da söylenmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de ve hadîslerde Hz. İsâ için bu kelime kullanılmaktadır: “Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih’dir: Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah’ın kendisine yakın kıldıklarındandır.” (Âli İmrâ sûresi/45. ayet). Bu âyette mubârek manâsına gelen Mesîh, Hz. İsa’nın lakabı olarak kullanılmıştır. Diğer bir çok âyette ise Mesîh b. Meryem şeklinde de kullanıldığı görülmektedir.