Nureddin Cerrahi Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

30

NUREDDİN CERRAHÎ (1673-1721)

Türk, mutasavvıf. Cerrahiye adlı tarikatın kurucusudur.

İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Cerrahpaşa’da doğduğundan “Cerrahî” adını almıştır. Medrese öğrenimi gördü. Bir süre görevli olarak Mısır’da kaldı. İstanbul’da Şeyh Alaeddin Efendi’nin etkisinde kalarak Halveti tarikatının Ramazaniye koluna girdi, sonra ondan ayrılıp, kendi adıyla anılan tarikatını kurduktan sonra, Nureddin Cerrahî adıyla ünlendi.

Nureddin Cerrahî, Halvetilik’in temel ilkelerini benimsemiş, yalnız anışlarda, daha çok şiire yer veren bir yol tutmuştur. Anışlarda (zikr), kendi yazdığı şiirler topluca ve yüksek sesle okunur, Tanrı adları derin bir coşkuyla anılır, birbirinin omuz ve belinden tutan dervişler halka biçiminde bir dizi oluşturarak sağa sola eğilir, birlikte dönerler. Sonra, şeyhin karşısında, diz çökülerek anışın ikinci ya da üçüncü bölümü, topluca şiir okunarak, sürdürülür. Nureddin Cerrahî için Şeriat’ın bütün kurallarını uygulama gereği vardır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi